Cartref

Newyddion & Digwyddiadau

Peilot Cronfa Draws-Gyfryngol

Cefndir

Mae Ffilm Cymru Wales am gynnal cynllun peilot i gefnogi prosiectau sy’n datblygu ED (eiddo deallusol) ar draws amrediad o lwyfannau cyfryngol a/neu ffurfiau celfyddydol.  Nodau ac amcanion y peilot hwn yw profi a/neu ecsbloetio potensial y gwerth ellir ei gynhyrchu allan o nifer o ffurfiau celfyddydol amrywiol. Gall y canlyniadau hyn gynnwys: gwell ymwybyddiaeth o’r farchnad; cynulleidfaoedd yn mudo rhwng ffurfiau cyfryngol/celfyddydol gwhananol; cynnydd yn yr amrywiol ffynonellau ariannol sydd ar gael.

darllen mwyPeilot Cronfa Draws-Gyfryngol

Buddsoddiad o dros £600,000 i hybu bylchau sgiliau yn Niwydiannau Cyfryngau Creadigol Cymru

Mae cwmnïau allweddol yn y Diwydiannau Cyfryngau Creadigol yng Nghymru wedi dod ynghyd â chorff sgiliau’r diwydiant Creative Skillset Cymru, i gydfuddsoddi dros £600,000 i dyfu sgiliau a thalent o’r radd flaenaf i’r diwydiant gan sicrhau parhad arloesedd a swyddi.

darllen mwyBuddsoddiad o dros £600,000 i hybu bylchau sgiliau yn Niwydiannau Cyfryngau Creadigol Cymru 

Sgriptwyr Cymraeg yn Cydweithio ag Awduron Rhyngwladol Llwyddiannus

Lisa Albert, ysgrifennydd a chynhyrchydd y ddrama gyfnod Americanaidd Mad Men, a Jeppe Gjervig Gram, ysgrifennwr a chyd-greawdwr y gyfres ddrama wleidyddol Daneg Borgen, yw dau o'r enwau mawr fydd yn cyfrannu at fenter sgriptio Cymraeg newydd arloesol o’r enw Y Labordy.

darllen mwySgriptwyr Cymraeg yn Cydweithio ag Awduron Rhyngwladol Llwyddiannus