Cartref
Talent creadigol yng Nghymru yn mentro i fyd ffilm drwy Ffolio

Talent creadigol yng Nghymru yn mentro i fyd ffilm drwy Ffolio

Mae BBC Arts, BBC Cymru, Chyngor Celfyddydau Cymru a Ffilm Cymru wedi comisiynu pump yn rhagor o ffilmiau byr drwy Ffolio, eu platfform newydd ar gyfer talent creadigol yng Nghymru.

Rownd tri Ffolio ar agor nawr

Rownd tri Ffolio ar agor nawr

Mae trydedd rownd Ffolio, sy’n blatfform i dalent creadigol yng Nghymru sy’n rhan o BBC Introducing Arts, nawr ar agor ac yn derbyn ceisiadau.

Bankside Films yn dewis Gwledd gan Lee Haven Jones cyn gwyl rithiol Cannes 2020

Bankside Films yn dewis Gwledd gan Lee Haven Jones cyn gwyl rithiol Cannes 2020

Heddiw bu i Bankside Films gyhoeddi mai nhw fydd yn gweithredu fel asiant gwerthu i Gwledd, y ffilm gyntaf i Lee Haven Jones ei chyfarwyddo.

Ffilm Cymru yn cynnig cymorthfeydd bob pythefnos i gynorthwyo gweithwyr creadigol o Gymru

Ffilm Cymru yn cynnig cymorthfeydd bob pythefnos i gynorthwyo gweithwyr creadigol o Gymru

I gynorthwyo’r diwydiant yn ystod y cyfnod heriol hwn, bydd Ffilm Cymru yn cynnal cymorthfeydd talent bob pythefnos dros y ffôn neu ar-lein dros yr ychydig fisoedd nesaf.

Iris 2020 ar lein ac am ddim.

Iris 2020 ar lein ac am ddim.

Mae trefnwyr Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris wedi cyhoeddi y bydd 14eg rhifyn yr ŵyl yng Nghaerdydd yn mynd ar-lein ym mis Hydref, ac y bydd ar gael yn rhad ac am ddim.

PWY YDYM NI

Wedi'i sefydlu yn 2006 ac elwid gynt yn Asiantaeth Ffilm Cymru, mae gennym y dasg i helpu datblygu'r sector ffilm yng Nghymru ac i wneud y gorau o’r manteision economaidd, addysgol a diwylliannol yn ffilm.

YR HYN A WNAWN

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru trwy ariannu datblygu a chynhyrchu, cymorth diwydiant a chyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd at ei gilydd drwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywio cymunedol, cynhyrchu adnoddau addysgol ar y cyd ag athrawon i gynorthwyo llythrennedd a dysgu cyffredinol.

Gwyliwch ein fideo newydd

Follow us on Twitter

Troed yn y Drws