Cartref
Lleisiau Gwrthsafiad Gŵyl Ffilm Wow Yn Galw Am Well Byd

Lleisiau Gwrthsafiad Gŵyl Ffilm Wow Yn Galw Am Well Byd

Yn agor ar ddydd Gwener 17 Mawrth yng Nghaerdydd ac yna’n teithio i Aberystwyth, Abertawe, Aberteifi a’r Wyddgrug.

Y sector greadigol yng Nghymru'n elwa o'r dyfarniadau ariannol diweddaraf

Y sector greadigol yng Nghymru'n elwa o'r dyfarniadau ariannol diweddaraf

Mae Ffilm Cymru Wales wedi buddsoddi mwy na £100,000 yn y rownd ddatblygu ddiweddaraf, gan gefnogi naw prosiect ffilm a thraws-gyfryngol newydd gan dalent o Gymru.

Cyfle ar gyfer Gwneuthurwr Ffilm Preswyl

Cyfle ar gyfer Gwneuthurwr Ffilm Preswyl

Fel rhan o gynllun newydd Gwneuthurwr Ffilm Preswyl, mae Ffilm Cymru Wales, RHWYD.WAITH BFI ac Opera Cenedlaethol Cymru yn gwahodd ceisiadau gan wneuthurwyr ffilm addawol.

Deg prosiect rhestr fer cynllun Sinematig

Deg prosiect rhestr fer cynllun Sinematig

Mae deg tîm o awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr o Gymru wedi eu cynnwys ar restr fer cynllun ffilmiau nodwedd Ffilm Cymru Wales, a ariennir mewn partneriaeth â’r BFI a S4C, gyda chefnogaeth...

Swydd: Cydlynydd Prosiect Y Labordy

Swydd: Cydlynydd Prosiect Y Labordy

Mae S4C, Cyngor Celfyddydau Cymru a NET.WORK y Sefydliad Ffilm Prydeinig trwy Ffilm Cymru Wales yn chwilio am Cydlynydd Prosiect i weithredu cynllun Labordy II, sef cynllun datblygu gyrfa a mentora...

PWY YDYM NI

Wedi'i sefydlu yn 2006 ac elwid gynt yn Asiantaeth Ffilm Cymru, mae gennym y dasg i helpu datblygu'r sector ffilm yng Nghymru ac i wneud y gorau o’r manteision economaidd, addysgol a diwylliannol yn ffilm.

YR HYN A WNAWN

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru trwy ariannu datblygu a chynhyrchu, cymorth diwydiant a chyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd at ei gilydd drwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywio cymunedol, cynhyrchu adnoddau addysgol ar y cyd ag athrawon i gynorthwyo llythrennedd a dysgu cyffredinol.

Gwyliwch ein fideo newydd

Follow us on Twitter

A Dark Song

Fflach Newyddion

FFILM CYMRU WALES YN ARWAIN Y FFORDD GYDAG AELODAU NEWYDD I’R BWRDD

Mae FFILM CYMRU WALES yn cyhoeddi pum penodiad i’w Fwrdd Cyfarwyddwyr, a fydd yn helpu i ddatblygu ymrwymiad y sefydliad i ddatblygu doniau, sgiliau a manteision adfywio addysg ffilm, mentergarwch digidol a chyswllt â’r cyhoedd.  

Mae gan Neil Watson brofiad helaeth i’w gynnig ym maes datblygu polisi, fel cynghorydd i’r Arglwydd Puttnam a’r BFI, ynghyd ag ymgynghorwyr Olsberg SPI, Ysgol Busnes y Cyfryngau, y BBC a Film London. Cafodd Neil ei eni yng ngogledd Cymru, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn niwylliant Cymru.

Darllen mwy ...

Cyhoeddi sgript ffilm Third Star fel llyfr argraffiad cyfyngedig

Mae sgript y ffilm gwlt Third Star ‘nawr ar gael fel llyfr. 

Darllen mwy ...