Cartref
Ein Bro Ni / Our Community

Ein Bro Ni / Our Community

Mae Ffilm Cymru Wales ac Into Film Cymru yn gwahodd ceisiadau gan ymarferwyr sy’n dymuno arwain ar brosiect creu ffilmiau gyda phobl ifanc ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2019.

Ffilm Cymru yn Buddsoddi yn Nhwf Creadigol Cwmnïau

Ffilm Cymru yn Buddsoddi yn Nhwf Creadigol Cwmnïau

Bydd economi creadigol Cymru yn cymryd cam sylweddol ymlaen wrth i Ffilm Cymru Wales fuddsoddi yn natblygiad saith o fusnesau Cymru. Erbyn hyn maent wedi buddsoddi £645,500 er mwyn Cefnogi Cwmnïau.

Gwneuthurwyr Ffilm Cymru Yn Cynnig Storïau Newydd Ac Amserol

Gwneuthurwyr Ffilm Cymru Yn Cynnig Storïau Newydd Ac Amserol

Mae saith ffilm fer  newydd gan wneuthurwyr ffilm o Gymru wedi eu dewis i gael eu cynhyrchu drwy gronfa Beacons, Rhwydaith BFI Cymru, mewn partneriaeth â BBC Cymru.

Cymorthfeydd BFI NETWORK Cymru ar Wneud Ffilm

Cymorthfeydd BFI NETWORK Cymru ar Wneud Ffilm

Bob mis mae Ffilm Cymru yn cynnal cymorthfeydd talent i awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg sy’n awyddus i ddatblygu eu ffilm ymhellach a/neu ymgeisio am arian...

Cyfle Gwych: Rhowch eich ‘Troed yn y Drws’ wrth i ffilm fawr newydd saethu yng Nghymru

Cyfle Gwych: Rhowch eich ‘Troed yn y Drws’ wrth i ffilm fawr newydd saethu yng Nghymru

Bydd gweithwyr creadigol a chriw o Gymru yn dysgu sgiliau gwerthfawr ar set ffilm fawr newydd wrth i Ffilm Cymru gynnal ei rhaglen Troed yn y Drws fwyaf erioed.

PWY YDYM NI

Wedi'i sefydlu yn 2006 ac elwid gynt yn Asiantaeth Ffilm Cymru, mae gennym y dasg i helpu datblygu'r sector ffilm yng Nghymru ac i wneud y gorau o’r manteision economaidd, addysgol a diwylliannol yn ffilm.

YR HYN A WNAWN

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru trwy ariannu datblygu a chynhyrchu, cymorth diwydiant a chyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd at ei gilydd drwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywio cymunedol, cynhyrchu adnoddau addysgol ar y cyd ag athrawon i gynorthwyo llythrennedd a dysgu cyffredinol.

Gwyliwch ein fideo newydd

Follow us on Twitter

Troed yn y Drws