Cartref
Datblygu ffilmiau byr newydd o Gymru

Datblygu ffilmiau byr newydd o Gymru

Bydd naw o ffilmiau byr newydd gan dalent o Gymru’n cael eu datblygu yn sgil cefnogaeth gan Ffilm Cymru a chronfa Beacons y BFI NETWORK Cymru, mewn partneriaeth â BBC Cymru Wales.

Comisiynu talent o Gymru i greu ffilmiau byr newydd i'r BBC

Comisiynu talent o Gymru i greu ffilmiau byr newydd i'r BBC

Caiff chwe ffilm fer gyffrous eu creu drwy Ffolio, y platfform newydd ar gyfer talent creadigol o Gymru o ddisgyblaethau ar wahân i ffilm a theledu.

Cymorth Covid-19 Ffilm Cymru

Cymorth Covid-19 Ffilm Cymru

Mae Ffilm Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth £530,000 i sector ffilm Cymru yn ystod pandemig Covid-19.

Rownd newydd Ffolio nawr ar agor

Rownd newydd Ffolio nawr ar agor

Mae ail rownd Ffolio, platfform newydd ar gyfer talent creadigol yng Nghymru, nawr ar agor ac yn derbyn ceisiadau.

Swyddog Gweithredol Sgiliau a Hyfforddiant

Swyddog Gweithredol Sgiliau a Hyfforddiant

Rydym yn chwilio am swyddog gweithredol hyfforddi sgiliau i ddarparu ein digwyddiadau hyfforddi a'n hadnoddau, gan helpu i adeiladu diwydiant creadigol mwy cynhwysol a chynaliadwy i Gymru.

PWY YDYM NI

Wedi'i sefydlu yn 2006 ac elwid gynt yn Asiantaeth Ffilm Cymru, mae gennym y dasg i helpu datblygu'r sector ffilm yng Nghymru ac i wneud y gorau o’r manteision economaidd, addysgol a diwylliannol yn ffilm.

YR HYN A WNAWN

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru trwy ariannu datblygu a chynhyrchu, cymorth diwydiant a chyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd at ei gilydd drwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywio cymunedol, cynhyrchu adnoddau addysgol ar y cyd ag athrawon i gynorthwyo llythrennedd a dysgu cyffredinol.

Gwyliwch ein fideo newydd

Follow us on Twitter

Troed yn y Drws