Cartref
Ffilm Cymru Wales yn Cynnau Ffilmiau Byr Newydd Beacons

Ffilm Cymru Wales yn Cynnau Ffilmiau Byr Newydd Beacons

Drwy gynllun Beacons, mae Ffilm Cymru Wales wedi buddsoddi mewn saith o ffilmiau byr newydd a chyffrous gan wneuthurwyr ffilm o Gymru.

Swydd: Ceidwad cyfrifon llawrydd

Swydd: Ceidwad cyfrifon llawrydd

Rydym yn chwilio am geidwad cyfrifon llawrydd i weithio i’n Rheolwr Cyllid.

Blog: Ein Stori Ni!

Blog: Ein Stori Ni!

Mae CISP Amlgyfrwng wedi derbyn cydnabyddiaeth yng nghategori ‘Arbenigedd yn y Cyfryngau Creadigol' yn y Gwobrau Dathlu Diwylliant.

Datblygu dyfodol ar gyfer doniau Cymru

Datblygu dyfodol ar gyfer doniau Cymru

Mae trasiedi Tryweryn, merch a drodd at y diafol, a chymuned drawsryweddol Delhi oll dan sylw mewn prosiectau newydd sy’n cael eu cefnogi gan Gronfa Ddatblygu Ffilm Cymru Wales.

Ffilmiau cymunedol We're Still Here ar gael i wylio

Ffilmiau cymunedol We're Still Here ar gael i wylio

Mae’r ffilmiau hyn yn ganlyniad i brosiect ar y cyd rhwng National Theatre Wales a Ffilm Cymru Wales a alluogodd i raglen o addysg ffilm gymunedol gyd-fynd â sioe ddiweddaraf National Theatre Wales...

PWY YDYM NI

Wedi'i sefydlu yn 2006 ac elwid gynt yn Asiantaeth Ffilm Cymru, mae gennym y dasg i helpu datblygu'r sector ffilm yng Nghymru ac i wneud y gorau o’r manteision economaidd, addysgol a diwylliannol yn ffilm.

YR HYN A WNAWN

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru trwy ariannu datblygu a chynhyrchu, cymorth diwydiant a chyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd at ei gilydd drwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywio cymunedol, cynhyrchu adnoddau addysgol ar y cyd ag athrawon i gynorthwyo llythrennedd a dysgu cyffredinol.

Gwyliwch ein fideo newydd

Follow us on Twitter

Troed yn y Drws