Cartref
Cynnal premiere ffilm nodwedd gyntaf Rungano Nyoni yn Cannes

Cynnal premiere ffilm nodwedd gyntaf Rungano Nyoni yn Cannes

Mae I Am Not a Witch gan Rungano Nyoni, sydd o dras Cymraeg-Sambiaidd, wedi cael ei dewis ar gyfer Pythefnos y Cyfarwyddwyr (Directors’ Fortnight) yng ngŵyl ffilm enwog Cannes.

Launchpad - Mynediad: galw ar awduron a chyfarwyddwyr i ymuno â grŵp o bobl i gyd-weithio â Hijinx

Launchpad - Mynediad: galw ar awduron a chyfarwyddwyr i ymuno â grŵp o bobl i gyd-weithio â Hijinx

    Dyma Alwad am Geisiadau i’r sawl sydd a diddordeb mewn bod yn rhan o grŵp o awduron a chyfarwyddwyr fydd yn gweithio ag actorion Academi Hijinx fel rhan o’n digwyddiad LAUNCHPAD - MYNEDIAD ym...

Beth am gael eich Troed yn Nrws y diwydiant ffilm

Beth am gael eich Troed yn Nrws y diwydiant ffilm

Wrth i gyfarwyddwr The Raid, Gareth Evans, saethu ei ffilm newydd yn ne Cymru, mae cynllun newydd Ffilm Cymru Wales, Foot in the Door, yn cynnig cyfle newydd cyffrous i 10 person roi hwb i’w...

Y Labordy - Gwahoddiad i Wneud Cais

Y Labordy - Gwahoddiad i Wneud Cais

Hyfforddiant penodol i ddarpar gyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr newydd ar gyfer theatr, ffilm, a theledu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Swydd: Pennaeth Busnes Creadigol

Swydd: Pennaeth Busnes Creadigol

‘Rydym yn edrych am arweinydd i fynd â’n gwaith i’r lefel nesaf, adref a thramor.

PWY YDYM NI

Wedi'i sefydlu yn 2006 ac elwid gynt yn Asiantaeth Ffilm Cymru, mae gennym y dasg i helpu datblygu'r sector ffilm yng Nghymru ac i wneud y gorau o’r manteision economaidd, addysgol a diwylliannol yn ffilm.

YR HYN A WNAWN

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru trwy ariannu datblygu a chynhyrchu, cymorth diwydiant a chyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd at ei gilydd drwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywio cymunedol, cynhyrchu adnoddau addysgol ar y cyd ag athrawon i gynorthwyo llythrennedd a dysgu cyffredinol.

Gwyliwch ein fideo newydd

Follow us on Twitter

Don't Knock Twice

Fflach Newyddion

FFILM CYMRU WALES YN ARWAIN Y FFORDD GYDAG AELODAU NEWYDD I’R BWRDD

Mae FFILM CYMRU WALES yn cyhoeddi pum penodiad i’w Fwrdd Cyfarwyddwyr, a fydd yn helpu i ddatblygu ymrwymiad y sefydliad i ddatblygu doniau, sgiliau a manteision adfywio addysg ffilm, mentergarwch digidol a chyswllt â’r cyhoedd.  

Mae gan Neil Watson brofiad helaeth i’w gynnig ym maes datblygu polisi, fel cynghorydd i’r Arglwydd Puttnam a’r BFI, ynghyd ag ymgynghorwyr Olsberg SPI, Ysgol Busnes y Cyfryngau, y BBC a Film London. Cafodd Neil ei eni yng ngogledd Cymru, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn niwylliant Cymru.

Darllen mwy ...

Cyhoeddi sgript ffilm Third Star fel llyfr argraffiad cyfyngedig

Mae sgript y ffilm gwlt Third Star ‘nawr ar gael fel llyfr. 

Darllen mwy ...