Cartref
Cardiff Animation Festival yn cyhoeddi His Dark Materials, Bob’s Burgers, Moominvalley llawer mwy!

Cardiff Animation Festival yn cyhoeddi His Dark Materials, Bob’s Burgers, Moominvalley llawer mwy!

Bydd yr ŵyl yn dychwelyd rhwng 2-5 Ebrill - Tocynnau Penwythnos Cynnar ar werth nawr!

Ffilm Cymru yn cefnogi sinemâu a mannau cymunedol â chyllid diweddaraf Mynediad Cynulleidfa

Ffilm Cymru yn cefnogi sinemâu a mannau cymunedol â chyllid diweddaraf Mynediad Cynulleidfa

Caiff rhagor o bobl gyfle i fwynhau profiadau sinematig cyffrous a chymdeithasol mewn gwyliau, sinemâu a dangosiadau untro cymunedol ledled Cymru. O Fangor i Bollywood, ac ar draws y cenedlaethau,...

Cardiff Animation Festival yn cyhoeddi eu Dewis Swyddogol

Cardiff Animation Festival yn cyhoeddi eu Dewis Swyddogol

Mae Cardiff Animation Festival (CAF) yn ôl am ail flwyddyn, ac wedi cyhoeddi eu dewis swyddogol o 118 o ffilmiau byr wedi’i hanimeiddio mewn cystadleuaeth.

Rheolwr RHWYDWAITH BFI Cymru swydd

Rheolwr RHWYDWAITH BFI Cymru swydd

Mae Ffilm Cymru Wales yn edrych am unigolyn creadigol â thân yn y bol i reoli RHWYDWAITH BFI Cymru, sy’n ceisio nodi a chefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr dawnus sydd wedi’u geni neu sy’n...

Ffilm Cymru Wales yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol

Ffilm Cymru Wales yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol

Wrth i 2019 dynnu at ei therfyn, Prif Weithredwr Ffilm Cymru, Pauline Burt, sy’n bwrw golwg yn ôl ar 2018-19 wrth i’r cwmni gyhoeddi ei Adolygiad Blynyddol.

PWY YDYM NI

Wedi'i sefydlu yn 2006 ac elwid gynt yn Asiantaeth Ffilm Cymru, mae gennym y dasg i helpu datblygu'r sector ffilm yng Nghymru ac i wneud y gorau o’r manteision economaidd, addysgol a diwylliannol yn ffilm.

YR HYN A WNAWN

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru trwy ariannu datblygu a chynhyrchu, cymorth diwydiant a chyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd at ei gilydd drwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywio cymunedol, cynhyrchu adnoddau addysgol ar y cyd ag athrawon i gynorthwyo llythrennedd a dysgu cyffredinol.

Gwyliwch ein fideo newydd

Follow us on Twitter

Troed yn y Drws