Cartref

Ffilmiau newydd o Gymru ar y gweill

Yn eu cylch diweddaraf o gyllid datblygu, mae Ffilm Cymru Wales yn buddsoddi £97,500 yn rhagor o arian y Loteri Genedlaethol mewn wyth ffilm newydd gan dalent o Gymru.

O drasiedi go iawn i antur arallfydol, mae’r prosiectau newydd cyffrous ac ysbrydoledig hyn yn adrodd storïau byd-eang o safbwyntiau unigryw. Mae’r cylch hwn o gyllid datblygu Ffilm Cymru hefyd yn cefnogi gwneuthurwyr ffilm profiadol i fwrw ymlaen â’u gyrfa, ac awduron a chyfarwyddwyr newydd i ddarganfod byd ffilm y tu hwnt i’w gwaith ym meysydd hysbysebu, teledu a theatr.

Wrth gyflwyno’r prosiectau newydd ar lechen ddatblygu Ffilm Cymru, meddai Celi Fowler, Swyddog Gweithredol Datblygu, “Rydyn ni’n teimlo’n gyffrous ynglŷn â chefnogi amrywiaeth mor eang o brosiectau o drawstoriad o genres. Mae i bob prosiect lais nodedig ac ymagwedd unigryw, ac mae’r cylch diweddaraf hwn o gyllid yn dangos cyfoeth ac ansawdd y dalent creu ffilmiau sydd yng Nghymru.”

Dyma’r wyth o ffilmiau newydd sydd bellach yn cael eu datblygu gyda Ffilm Cymru:

20th Century Boy
Drama gyfnod yn llawn gliter glam-roc sy’n adrodd hanes Ardalydd Môn a fentrodd herio syniadau am rywedd, gwedduster a dosbarth yn yr oes Edwardaidd. Caiff ei chynhyrchu gan Alex Ashworth a’r Cynhyrchydd Gweithredol yw Andy Evans a Celyn Jones (Six Minutes to Midnight) o Mad As Birds Films. Mae 20th Century Boy yn cael ei hysgrifennu ar hyn o bryd gan Lisa Natalie Baker a chaiff ei chyfarwyddo gan Jamie Adams, cyfarwyddwr Black Mountain Poets.

The Big If
Stori wir a thrasig y paffiwr Johnny Owen - The Merthyr Matchstick – a Dick, ei dad a’i hyfforddwr, pan gaiff eu bywydau eu newid am byth wrth iddynt roi cynnig ar deitl y byd. Mae’r cydgynhyrchiad hwn o boptu’r Iwerydd rhwng New Black Films ac Identity Media yn dwyn tîm profiadol o gynhyrchwyr ynghyd, sef Anthony Mastromauro (The Old Man & The Gun), Claire Warnes (Carol) a Victoria Gregory (Maiden), a chaiff y ffilm ei hysgrifennu a’i chyfarwyddo gan Alex Holmes (Coalition).

Brando's Bride
Yn oes aur Hollywood y 50au, mae gan ‘y serennig Indiaidd’ Anna Kashfi ddyfodol llachar. Ond yn fuan ar ôl iddi briodi Marlon Brando, mae pâr gwyn o Gaerdydd yn honni mai nhw yw eu rhieni, ac mae byd hudolus Anna yn dechrau dymchwel. Mae addasiad Gurpreet Kaur Bhatti (Behzti ac A Kind of People) o fywgraffiad Sarah Broughton o Kashfi, wedi’i gynhyrchu gan Broughton a Bethan Jones ar ran Martha Stone Productions, yn archwilio gwaddol gwladychu a beth yw ystyr perthyn.

Land of Our Fathers
Daw hen chwedlau am fwystfil goruwchnaturiol i’r wyneb eto pan aiff tair merch ifanc ar goll o’u tref fach yng Nghymru. Y ffilm arswyd seicolegol hon fydd ffilm nodwedd gyntaf y cyfarwyddwr Medeni Griffiths yn dilyn ei ffilm fer Gymraeg, Beddgelert, a enwebwyd am wobr BAFTA Cymru ac a gynhyrchwyd gan Bad Wolf drwy Beacons, cynllun ffilmiau byr Ffilm Cymru.

On a Scale of One to Ten
Dyma stori ddod-i-oed boenus o onest a thorcalonnus o ddoniol am alar, cyfeillgarwch ac eiddilwch y galon a’r meddwl dynol. Yr awdur theatr a theledu llwyddiannus Phoebe Eclair-Powell sy’n addasu nofel boblogaidd i oedolion ifanc gan Ceylan Scott, a chaiff y ffilm ei chynhyrchu gan Alice Lusher a Catryn Ramasut o gynyrchiadau ie ie.

Out There
Caiff bywydau’r ymchwilwyr aliwns yn eu harddegau, Cari a Maz, eu trawsnewid am byth pan welant UFO yn taro i’r ddaear yng nghefn gwlad Cymru. Mae’r comedi cosmig hwn gan yr awdur-gyfarwyddwr Simon Ryninks a’r cynhyrchydd Tibo Travers wedi’i anelu at gynulleidfaoedd o Oedolion Ifanc, a bydd cyllid Ffilm Cymru hefyd yn cynorthwyo’r tîm i archwilio elfennau cysylltiedig o brofiadau ymdrochol.  

Real Women
Ffilm ddoniol, rymusol, a gorfoleddus yn y pen draw, am ferched cyffredin o ogledd Cymru sy’n arwain bywydau bob dydd. Ond drwy fagu cryfder oddi wrth ei gilydd, eu treftadaeth a’u hamgylchedd, maen nhw’n dod o hyd i’r dewrder i gydsefyll ac adrodd eu cyfrinachau rhyfeddol gerbron y byd – rhai’n drasig, rhai’n hynod ddigri. Caiff Real Women, a ysbrydolwyd gan ddigwyddiadau go iawn, ei hysgrifennu gan Charlotte Jones, awdur theatr a theledu llwyddiannus, a’i chynhyrchu gan Mark Puddle, Nick Barton (Calendar Girls, Kinky Boots) a Nick Leese.

Untitled Feature Documentary
Mae Truth Department, cwmni sy’n seiliedig yng Nghaerdydd, wedi derbyn dyfarniad i greu ffilm ddogfen newydd ymdrochol (manylion i’w cyhoeddi’n nes ymlaen). Caiff y ffilm ei chynhyrchu gan yr arbenigwr ar ffilmiau dogfen nodwedd, Dewi Gregory, y mae ei ffilmiau blaenorol yn cynnwys Orion: The Man Who Would Be King a enillodd wobr BIFA, a'r ffilm gyffro yn y goedwig law, The Borneo Case. Mae ar waith â chynhyrchu ffilm nodwedd gyntaf Jay Bedwani, Donna, a gaiff ei dangos am y tro cyntaf yn yr haf eleni.

Mae pecyn cymorth Covid-19 Ffilm Cymru yn cynnwys Cronfa Ddatblygu garlam i dimau o awduron, cyfarwyddwr a chynhyrchwyr sy’n datblygu eu prosiectau ffilm nodwedd. Mae’r gronfa hon bellach ar agor a bydd yn parhau ar agor i geisiadau ar sail dreigl. Gall awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr sy’n dymuno gwireddu eu syniadau am ffilmiau nodwedd gael mwy o wybodaeth fan hyn.