Cartref

Datblygu ffilmiau byr newydd o Gymru

Bydd naw o ffilmiau byr newydd gan dalent o Gymru’n cael eu datblygu yn sgil cefnogaeth gan Ffilm Cymru a chronfa Beacons y BFI NETWORK Cymru, mewn partneriaeth â BBC Cymru Wales.

Mae cronfa Beacons Ffilm Cymru yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr sy’n dod i’r amlwg yng Nghymru i ddatblygu lleisiau cryf ac unigryw, i archwilio ffurfiau creadigol o adrodd stori’n sinematig, ac i sefydlu gyrfaoedd llewyrchus fel gwneuthurwyr ffilmiau nodwedd.

Mae’r cnwd newydd hwn o ffilmiau byrion yn adlewyrchu diwylliant creadigol cyfoethog Cymru, ac maent yn cynnwys ffilm arswyd Gymraeg wedi ei hanimeiddio, ffilm ddogfen deimladwy sy’n cynnig darlun o fywyd gwledig, a thaith anturus i Ynys y Barri.

Wrth groesawu’r ffilmiau newydd hyn i’r llechen ddatblygu, meddai Rheolwr Dros Dro BFI NETWORK Cymru, Nick Davies, “‘Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn ynglŷn â’r dalent byddwn ni’n ei hariannu drwy’r dyfarniadau datblygu yma, gan arddangos gwaith rhai o’r gwneuthurwyr ffilm gorau sy’n dod i’r amlwg yng Nghymru, ochr yn ochr â rhai profiadol iawn. Yn sgil y sefyllfa sydd ohoni, ‘roeddem yn teimlo’i bod yn arbennig o bwysig i ni gefnogi’r gwneuthurwyr ffilm i ddatblygu eu syniadau beiddgar ym mhellach, er mwyn eu galluogi i greu ffilmiau fydd yn adlewyrchu’r byd cyfoes yn y modd gorau posib.”

Y naw prosiect newydd sy’n cael eu datblygu drwy gynllun Beacons yw:

Barry Island Will Do
Awdur/Cyfarwyddwr: Charlotte James
Er mwyn chwilio am antur mae dwy chwaer benderfynol o Ferthyr yn dianc i’w hoff le yn y byd - Ynys y Barri.

Beetroot Hot Chocolate
Awdur/Cyfarwyddwr: Casi Wyn
Mae chwilfrydedd Clara, merch yn ei harddegau, yn ddi-ben-draw. Mae harddwch di-nod ei thref enedigol yn ei chyfareddu, ac mae’n mynd â ni ar daith i’w byd hudolus.

Don’t Steal My Voice
Awdur/Cyfarwyddwr: Kaite O’Reilly
Cynhyrchydd: Pauline Williams
Mae dyn sy’n byw ar ei ben ei hun a merch wyth oed, y ddau’n fyddar, yn darganfod rhyw gyswllt a chreadigrwydd drwy iaith weledol, ond a fydd ei rhieni, sy’n medru clywed, yn deall?

Duck
Awdur/Cyfarwyddwr: Mac Nixon
Mae person unig a chythryblus sy’n byw yn y goedwig yn teithio traws gwlad i gyflawni ei amcanion tywyll.

Forest Coal Pit
Cyfarwyddwr: Sion Marshall-Waters
Dogfen sy’n archwilio bywyd dau hen frawd a ffordd o fyw sy’n edwino wrth iddynt warchod eu defaid ar gyrion y Mynydd Duon.

Little Fox
Awdur/Cyfarwyddwr: CE Alberie
Cynhyrchydd: Jeremy Routledge
Mae merch ifanc menyw amlwg sy’n gweithredu ar yr adain dde eithafol yn cael ei gorfodi i gwestiynu ei hunaniaeth pan gaiff ei rhoi mewn cartref gofal wedi i’w mam gael ei harestio.

Organic
Tîm Creadigol: Mike Williams, Will Clowes, Alaw Llewelyn
Mae problem ddifrifol gan John, ffarmwr unig o Ogledd Cymru; mae’n sefyll uwchben corff marw mae wedi ei ddarganfod ar ei dir.

Out of Breath
Awdur/Cyfarwyddwr: Leyla Pope
Mae Madjid a Sara, brawd a chwaer sy’n byw yng Nghasnewydd, wedi edrych ar ôl ei gilydd erioed, ond ‘nawr mae eu tad yn disgwyl i Sara symud i fyw ato yn Iran.

Ymennydd
Awdur/Cyfarwyddwr: Laura Tofarides
Petae chi’n cerdded drwy’ch ymennydd eich hun, beth fyddech chi’n ddarganfod? Gall y gwahanol feddyliau, gariadon a chynyrfiadau sy’n ffurfio ein bydoedd mewnol fod yn hardd ac yn ddychrynllyd. Wrth i Rhi archwilio ei meddwl ei hun rhaid iddi wynebu ei hofnau a dysgu sut i fyw gyda phrofiadau ei gorffennol.

Bydd y timau creadigol ‘nawr yn gweithio ar eu sgriptiau gyda chefnogaeth Ffilm Cymru a BBC Cymru Wales, yn ogystal â derbyn hyfforddiant ar-lein gan rai o arbenigwyr y diwydiant. Yn dilyn y cam datblygu yma, bydd rhai yn cael arian pellach er mwyn symud i’r cam cynhyrchu, cyn gynted â’i bod yn ddiogel i wneud hynny.

Yn y gorffennol mae cronfa Beacons Ffilm Cymru wedi cefnogi gyrfa nifer o dalentau o Gymru wrth iddynt gamu o faes y ffilm fer i’r ffilm nodwedd, gan gynnwys Rungano Nyoni (I Am Not a Witch) a enillodd wobr BAFTA, Catherine Linstrum (Nuclear), a Ryan Andrew Hooper a Matt Redd (The Toll).

Mae’r ffilmiau byr sydd wedi eu cynhyrchu yn sgil y cynllun wedi cael eu dangos mewn gwyliau ffilm ledled y byd; cafodd ffilm gartŵn Lauren Orme, Creepy Pasta Salad, ei dangos am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Caeredin; cafodd This Far Up, gan Ewan Jones Morris, a enillodd wobr BAFTA Cymru, ei dangos yng Ngŵyl Ryngwladol Ffilmiau Byrion Clermont-Ferrand; a dewiswyd Father of the Bride gan Rhys Marc Jones ar gyfer Gŵyl Ffilm a Cherddoriaeth South by South West yn Austin, Tecsas.