Cartref

Comisiynu talent o Gymru i greu ffilmiau byr newydd i'r BBC

Caiff chwe ffilm fer gyffrous eu creu drwy Ffolio, y platfform newydd ar gyfer talent creadigol o Gymru o ddisgyblaethau ar wahân i ffilm a theledu.

Partneriaeth yw Ffolio rhwng BBC Arts, BBC Cymru Wales, Cyngor Celfyddydau Cymru a Ffilm Cymru sy’n cynnig hyfforddiant, mentora a chyfleoedd comisiynu’r BBC i bobl greadigol yng Nghymru.

Mae’r chwe ffilm gyntaf i gael eu dethol i’w cynhyrchu drwy Ffolio yn cynrychioli’r amrywiaeth gyfoethog o dalent Creadigol sydd yng Nghymru, gan gynnwys awdur, bardd, ffotograffydd, cerddor, cyfarwyddwr theatr a dawnsiwr bale. Bydd gan yr artistiaid hyn o Gymru y cyfle’n awr i archwilio eu syniadau a dathlu eu creadigrwydd drwy ffilm.

Gan groesawu’r ffilmiau cyntaf hyn drwy Ffolio, meddai Kimberley Warner, Pennaeth Cynhyrchu Ffilm Cymru: “Rydyn ni’n teimlo mor gyffrous ynglŷn â chael cyflwyno’r artistiaid dawnus hyn i fyd ffilm a theledu ac yn edrych ymlaen yn fawr i weld pwy fydd yn gwneud cais i’n hail rownd gomisiynu ym mis Mai!”

Dyma chwe ffilm fer gyntaf Ffolio:

Cardiff, I Love You

Yn ffilm yr awdur Lloyd Glanville, mae barmon ifanc yn dechrau gweld y byd yn wahanol wrth sgwrsio gyda chwsmer sydd â nam ar ei olwg. Gan ysgrifennu ei sgriptiau ei hun, bu Lloyd yn gweithio fel ysgrifennydd cynhyrchu ar lawer o raglenni teledu Cymru.

Daughters of the Sea

Y dawnsiwr bale, Krystal S. Lowe, sy’n ailddychmygu’r chwedl Gymreig hudolus hon drwy ddawns fodern mewn lleoliadau ledled Cymru. Bu Krystal yn hyfforddu yn Bermuda’s Somerset School of Dance ac mae bellach yn perfformio fel rhan o gwmni Ballet Cymru, mae’n Ddarlithydd Cyswllt ym Mhrifysgol De Cymru, ac yn creu ei gwaith comisiwn coreograffig ei hun.


East in Colour

Bydd Ashrah Suudy yn datblygu ei doniau ffotograffiaeth ei hun i faes ffilm yn y dathliad lliwgar hwn o’i diwylliant Somalïaidd gan ganolbwyntio ar y dirac, gwisg hir a llac. Yn ddiweddar, rhoddodd Ashrah lwyfan i gymuned Butetown, Caerdydd, mewn cyfres o ffotograffau trawiadol ar gyfer cyhoeddiad newydd DOCKS MAGAZINE.

The Golden Apple

Dyma ffilm gan y bardd perfformio Hanan Issa am fachgen sy’n dod o hyd i afal aur sydd, yn ôl y sôn, yn rhoi hapusrwydd tragwyddol i bwy bynnag fydd yn ei fwyta. Cyhoeddwyd barddoniaeth Hanan yn Huffington Post, Poetry Wales a mwy, ac mae wedi perfformio ar gyfer BBC Cymru Wales, ITV Wales a Bush Theatre.

King of the Pit

Bydd Julie Benson, cyfarwyddwr theatr ac academydd, yn ysgrifennu a chyfarwyddo ei ffilm fer gyntaf am y cawr tyner, Big Barry; liw dydd, mae’n dipyn o fisffit, ond liw nos ef yw pencampwr y mosh pit. Bu Julie yn addysgu yng Ngholeg Gwent a Phrifysgol De Cymru, ac mae’n gyd-sylfaenydd Reality Theatre yng Nghasnewydd.


Whelm

Ffilm farddoniaeth ddwyieithog, haniaethol am erydiad arfordirol Cymru – sgwrs rhwng y tir a’r môr – gan yr artist gweledol a’r cerddor Angharad van Rijswijk. Mae’r gantores a’r gyfansoddwraig caneuon o Sir Gaerfyrddin sydd â gwreiddiau yn yr Iseldiroedd a Chymru ar hyn o bryd yn perfformio yn Gymraeg a Saesneg fel Accü.
 
Bydd y chwe phrosiect yn dechrau saethu cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny, unwaith y caiff y cyfyngiadau symud yn sgil pandemig Covid-19 eu codi, ac ar hyn o bryd maent yn derbyn hyfforddiant a mentoriaeth arbenigol tra eu bod yn datblygu eu syniadau. Caiff y ffilmiau gorffenedig eu dangos ar amryw blatfformau’r BBC ar yr awyr ac ar-lein, gan gynnwys teledu, BBC iPlayer a sianeli cyfryngau cymdeithasol BBC Cymru Wales.

Gwnaeth mwy na 100 o bobl gais am rownd un Ffolio yn gynharach eleni, a dewiswyd 18 o brosiectau dychmygus i’r rhestr hir. Aeth y timau creadigol ati wedyn i ddatblygu eu prosiectau mewn gweithdai pwrpasol ar-lein cyn i’r chwe llwyddiannus gael eu dethol i’w comisiynu.

Mae ail rownd Ffolio bellach ar agor ac yn derbyn ceisiadau. Gall talent creadigol yng Nghymru sy’n ystyried mentro i fyd ffilm gael gwybod mwy a gwneud cais erbyn 15fed Mai fan hyn.