Cartref

Rownd newydd Ffolio nawr ar agor

Mae ail rownd Ffolio, platfform newydd ar gyfer talent creadigol yng Nghymru, nawr ar agor ac yn derbyn ceisiadau.

Mae’r bartneriaeth gyffrous hon rhwng Ffilm Cymru, BBC Cymru Wales, BBC Arts a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cynnig hyfforddiant, mentora a chyfleoedd comisiynu’r BBC i bobl greadigol yng Nghymru. P’un a ydych chi’n ddawnsiwr, blogiwr, cerddor, awdur, ffotograffydd, artist graffiti, dylunydd gemau, pypedwr, perfformiwr syrcas neu animeiddiwr, mae Ffolio yn gyfle newydd i ddathlu eich creadigrwydd.

Drwy Ffolio byddwch yn derbyn cyllid i ddatblygu eich syniadau i’r sgrin, a chaiff hyd at 16 eu comisiynu i’w troi’n ffilmiau byr. Caiff y ffilmiau eu dangos ar amryw blatfformau’r BBC ar yr awyr ac ar-lein, gan gynnwys ar y teledu, BBC iPlayer a sianeli cyfryngau cymdeithasol BBC Cymru. Pe cewch eich dewis i’r rhestr fer, byddwch hefyd yn derbyn hyfforddiant, cymorth pwrpasol, a bwrsariaeth i dalu am gostau fel teithio, gofal plant neu ddehonglydd.

Meddai Kimberley Warner, Pennaeth Cynhyrchu Ffilm Cymru, "Yn ystod yr amserau heriol hyn, cawn ein hatgoffa o’r pŵer sydd gan y celfyddydau i feithrin synnwyr o gyswllt a’n helpu i greu synnwyr o’r byd. Mae meddu ar y sgiliau a’r adnoddau i greu gwaith i gynulleidfaoedd ar-lein yn fwy gwerthfawr nag erioed, ac rydym yn falch o fod yn parhau â’r cynllun gwych hwn i gefnogi lleisiau creadigol newydd yng Nghymru."

Mae Ffilm Cymru hefyd yn cynnal cymorthfeydd talent Ffolio er mwyn i chi gael wybod mwy. Mae’r hanner awr o sesiynau un-i-un hyn yn gyfle i drafod eich syniadau gyda chymorth tîm Ffolio, yn ogystal â chael gwybodaeth am elfennau eraill o gymorth hyfforddiant a chyllido Ffilm Cymru. Gall sesiynau gael eu cynnal dros y ffôn neu dros alwad fideo Zoom; trefnwch eich apwyntiad fan hyn.

Gwnaeth dros 100 o bobl gais i rownd un Ffolio yn gynharach eleni, a dewiswyd 18 o brosiectau cyffrous, llawn dychymyg i’r rhestr hir. Mae’r bobl greadigol a ddewiswyd bellach yn datblygu eu prosiectau ac yn gweithio arnynt mewn gweithdai mewn sesiynau bŵt-camp arbennig ar-lein, gan gynnwys sesiynau un-i-un gyda thîm cynhyrchu Ffolio, yn ogystal â’r gwneuthurwyr ffilm Janis Pugh, Carys Lewis a Ray Grewal. Caiff gweminar ei chynnal ar ddatblygu ffilmiau ar gyfer cynulleidfaoedd ar-lein gyda Rowan Kerek Robertson, Ymgynghorydd y Cyfryngau Cymdeithasol a Digidol, Strategydd, Cynhyrchydd a Hyfforddwr a chanddo dros 15 mlynedd o brofiad.

Dyddiad cau rownd dau Ffolio yw 15 Mai, 17:30. Cewch fwy o wybodaeth a gwneud cais fan hyn.