Cartref

Swyddog Gweithredol Sgiliau a Hyfforddiant

Rydym yn chwilio am swyddog gweithredol hyfforddi sgiliau i ddarparu ein digwyddiadau hyfforddi a'n hadnoddau, gan helpu i adeiladu diwydiant creadigol mwy cynhwysol a chynaliadwy i Gymru.

Swydd Ddisgrifiad

Lleoliad: Caerdydd gydag ychydig o deithio o gwmpas Cymru
Telerau: 17.5 awr yr wythnos (0.5 Cyfwerth Llawn Amser), yn ddelfrydol am 4 – 5 diwrnod
Tymor Penodol: Un flwyddyn, gyda’r posibilrwydd o estyniad
Cyflog: Cyfwerth Llawn Amser £22,000 - £25,000 (£11,000 - £12,500 pro rata), yn dibynnu ar brofiad

Er bod y swydd yn cael ei chynnig fel un rhan amser, gallai’r swydd datblygu’n un llawn amser.

Darllenwch y disgrifiad swydd llawn yma.

Ceisiadau

Anfonwch eich CV ynghyd ag e-bost yn amlinellu sut mae eich profiad a’ch sgiliau yn cyd-fynd â’r rhai a ddangosir uchod, pam fod gennych ddiddordeb yn y swydd a phryd y byddwch ar gael i gychwyn.

Dylid cyfeirio ceisiadau at Siôn Eirug a’u hanfon at: Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

Y terfyn amser ar gyfer ceisiadau yw 10:00, 24 Mawrth 2020. 

Cynhelir cyfweliadau ar 2 Ebrill yn swyddfeydd Ffilm Cymru yng Nghaerdydd.