Cartref

Diwrnod Rhyngwladol y Merched: Cyn hir-lansio pum ffilm gan fenywod a ariannwyd gan Ffilm Cymru

Wrth i’r byd ddathlu hawliau a llwyddiannau menywod ar Ddydd Rhyngwladol y Merched (8fed Mawrth), dyma ragor o wybodaeth am ffilmiau a ariannwyd gan Ffilm Cymru ac a gafodd eu hysgrifennu, eu cyfarwyddo neu eu cynhyrchu gan fenywod talentog.

Rare Beasts

Y ffilm gomedi ramantus anghyffredin hon yw’r ffilm gyntaf i Billie Piper ei chyfarwyddo. Hi hefyd sy’n serennu fel Mandy: mam, awdur a nihilydd. Mae Mandy yn fenyw mewn argyfwng. Mae’n magu ei mab, Larch (Toby Woolf), yng nghanol chwyldro benywaidd, yn  ceisio ymdopi â phoen ei rhieni’n gwahanu, tra’n ysgrifennu’n broffesiynol am gariad nad yw’n bodoli bellach. Mae’n cwympo mewn cariad â dyn sydd llawn o broblemau ei hun, Pete (Leo Bill), dyn sy’n chwilio am ymdeimlad o werth ac o berthyn er mwyn ‘adfer’ ei hunaniaeth wrywaidd.

Cynhyrchir Rare Beasts gan y Cymro Vaughan Sivell (Prevenge) ar gyfer Western Edge Pictures, ac fe’i dangoswyd am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm Fenis cyn cael ei dewis ar gyfer SXSW.

Rockfield: The Studio on the Farm

Hefyd yn cael ei dangos yn SXSW y mis hwn mae Rockfield: The Studio on the Farm. Mae’r ffilm ddogfen-roc hir hon yn adrodd hanes dau Gymro sydd wedi troi eu fferm laeth yn un o’r stiwdios recordio mwyaf llwyddiannus erioed.

Cafodd y ffilm ei chynhyrchu gan Catryn Ramasut o ie ie Productions (American Interior, Queerama) a’i chyfarwyddo gan Hannah Berryman (Can We Live with Robots?), Rockfield. Ynddi mae Black Sabbath, Oasis, Coldplay, Stone Roses, Robert Plant a Simple Minds ym mysg llu o bobl sy’n hel atgofion am y gwallgofrwydd a’r gerddoriaeth maent wedi ei greu yno dros y degawdau.

 

 

Nuclear

Emilia Jones (Youth, Horrible Histories) sy’n serennu fel yr Emma ifanc yn y ffilm arswyd  oruwchnaturiol hon am berthynas deuluol wenwynllyd a’r canlyniad trasig, ffrwydrol. Yn cynorthwyo Emma i gael gwared ar ysbrydion ei gorffennol mae George MacKay (True History of the Kelly Gang, 1917), a Sienna Guillory (Fortitude, Resident Evil: Apocalypse) sy’n serennu fel mam Emma.

Saethwyd Nuclear yn Eryri yng nghysgod gorsaf niwclear Trawsfynydd, a hon yw’r ffilm gyntaf i Catherine Linstrum (Dreaming of Joseph Lees) ei chyfarwyddo. Bu iddi hefyd gyd-ysgrifennu’r sgript gyda David John Newman (Post Mortem), a Stella Nwimo (Kat and the Band, Youngun) oedd y cynhyrchydd. Disgwylir iddi gael ei rhyddhau’n ddiweddarach yn 2020.

 

Censor

Mae Prano Bailey-Bond o Aberystwyth wrthi’n cynhyrchu ei ffilm nodwedd gyntaf gyda Niamh Algar (The Virtues, Calm With Horses) a Michael Smiley (Jawbone, Kill List). Yn Censor cawn hanes annifyr a phoenus Enid, sy’n sensor ffilmiau, wrth iddi ddarganfod ffilm arswydus o gyfarwydd sy’n llawn atgofion o’i gorffennol. Wrth iddi ymchwilio i’r dirgelwch sydd ynghlwm â’r ffilm, mae’n colli ei gafael ar realaeth a’n cael ei llusgo i ganol stori dylwyth teg wyrdroedig.

Yn gyforiog o briodoleddau esthetig yr 80au, mae Censor yn lythyr caru atmosfferig, llawn tensiwn i ffilmiau arswyd clasurol y gorffennol.

 

 

Chuck Chuck Baby

Ysbrydolwyd yr awdur-gyfarwyddwr Janis Pugh yn dilyn cyfnod o weithio mewn ffatri ieir yng Ngogledd Cymru ar gyfer creu’r stori garu gerddorol hon rhwng dwy fenyw. Cynhyrchir Chuck Chuck Baby gan Anne Beresford ar gyfer Artemisia Films, sydd yn y cyfnod cyn-gynhyrchu ar hyn o bryd, diolch i gefnogaeth gan Ffilm Cymru.