Cartref

Cardiff Animation Festival yn cyhoeddi His Dark Materials, Bob’s Burgers, Moominvalley llawer mwy!

Bydd yr ŵyl yn dychwelyd rhwng 2-5 Ebrill - Tocynnau Penwythnos Cynnar ar werth nawr!

Mae Cardiff Animation Festival wedi cyhoeddi mwy o enwau ar gyfer yr ŵyl ym mis Ebrill, gan gynnwys dosbarthiadau a sesiynau sgrîn a sgwrs gyda thalent rhaglenni His Dark Materials, Bob’s Burgers, Moominvalley a The Rubbish World of Dave Spud.

Bydd y dathliad pedwar diwrnod o animeiddio o bob math yn rhoi llwyfan i’r cynnyrch gorau o bob cwr o’r byd, ar gyfer oedolion, teuluoedd a chynhyrchwyr ffilmiau.

Byd cyfle i gynulleidfaoedd gamu i fyd His Dark Materials a dysgu sut y daeth amryw anifeiliaid y sioe yn fyw. Cynhyrchwyd y rhaglen deledu lwyddiannus yng Nghaerdydd fel addasiad o nofelau poblogaidd Philip Pullman gyda Lin Manuel Miranda yn serennu. Gwyliodd 7.2 miliwn y rhaglen gyntaf ar ei lansiad ym mis Tachwedd - y ffigwr uchaf am sioe newydd ym Mhrydain ar unrhyw sianel mewn pum mlynedd. Bydd penaethiaid Effeithiau Anifeiliaid y sioe, Brian Fisher ac Eliot Gibbins, yn mynd â chynulleidfa Cardiff Animation Festival tu ôl i’r llenni i weld sut y plethwyd pypedau traddodiadol, yr effeithiau gweledol diweddaraf, a phinsiaid o Lwch i ddod â dæmons ac eirth arfog yn fyw.

Thema Cardiff Animation Festival 2020 yw “gwyrdd”, ac i gyfrannu at wneud yr ŵyl yn fwy gwyrdd bydd gwestai rhithwir yn ymuno â ni. Bydd yr animeiddiwr o Gymru, Simon Chong, yn ymuno â ni dros fideo yr holl ffordd o LA lle mae bellach yn gweithio fel Cyfarwyddwr ar Bob’s Burgers. Cafodd ei broject personol o groesi Bob’s Burgers ac Archer ei weld gan grëwr y sioe Loren Bouchard a bachu swydd iddo ar un o hoff raglenni teledu’r byd. Bydd Simon wyn rhoi cip i ni ar ei yrfa anarferol, ac yn datgelu’r cyfan am weithio ar eich hoff raglen!

Ar ddydd Sadwrn 5 Ebrill rydyn ni’n gwahodd pawb i gamu i ddyffryn hudol Moominvalley, a chael cyfle prin i weld penodau o’r sioe - a chlywed lleisiau Matt Berry a Rosamund Pike - ar y sgrîn fawr. Bydd sesiwn Sgwrs a Sgrîn gyda’r Cyfarwyddwr Penodau Avgousta Zoureldi yn rhoi cyfle i gynulleidfa o bob oed ddysgu am y broses o greu’r addasiad teledu o straeon hyfryd yr awdures a’r ddarlunwraig Tove Jansson.

Bydd Ed Foster, crëwr rhaglen gomedi boblogaidd CITV The Rubbish World of Dave Spud yn olrhain ei daith 16 mlynedd o astudio ffilm i gyfarwyddo ei gyfres ei hun, ac yn datgelu dechrau yr arwr anghyffredin, hoffus a thrwstan, Dave Spud a’i deulu. Gyda chast lleisiau talentog yn cynnwys Gina Yashere a Johnny Vegas, ac animeiddio gan Cloth Cat Animation o Gaerdydd, nid rubbish yw poblogrwydd a llwyddiant y sio ers ei lansio ym mis Medi.

Yn dilyn ei herthygl ddiweddar ar Skwigly yn ymateb i ystadegau newydd am gynhwysiad ac amrywiaeth yn y sector animeiddio a VFX yn y DU, bydd y cyfarwyddwr celf a’r darlunydd Tanya J Scott yn arwain trafodaeth ar gynhwysiad yn y diwydiant, gyda phanel yn trafod sut y gallwn ni greu diwydiant tecach a mwy amrywiol.

Bydd digwyddiadau ar y cyd â ScreenSkills yn rhoi cyfle i dalent newydd ryngweithio a dysgu gan hen bennau o bob cwr o’r diwydiant. Gall cynulleidfaoedd ifanc gyfarfod a dysgu gan animeiddwyr a dylunwyr sain fel rhan o raglen i ysgolion ar y cyd ag Into Film. Mae gŵyl ffilmiau LGBT+ Caerdydd, Iris, wedi bod wrthi bellach ers 14 o flynyddoedd, a byddan nhw’n dod â detholiad o’u hoff ffilmiau byr i’w dangos yn Cardiff Animation Festival.

Bydd yr ŵyl yn dangos 118 o ffilmiau animeiddio byr mewn cystadleuaeth, wedi’u rhannu’n saith rhaglen i oedolion a dwy i blant. Bydd y rhaglenni thematig yn trafod iechyd meddwl, niwroamrywiaeth a’n perthynas â’r amgylchedd; yn cyflwyno comedi, ffilmiau dogfen ac animeiddio arbrofol; ac yn cynnwys sawl ffilm oedd ar restr fer gwobrau’r Oscars a BAFTA. Un o’r ffilmiau yn y rhaglen fydd Grandad Was A Romantic, enillydd BAFTA am y Ffilm Fer Animeiddio Orau eleni, a bydd y cyfarwyddwr Maryam Mohajer yma i siarad am ei gwaith mewn sgwrs ar y cyd â Creative Mornings Cardiff ar ddydd Gwener 2 Ebrill.

I gloi diwrnod o ffilmiau byr a gweithgareddau addysg, gyrfa a diwydiant, ar nos iau 2 Ebrill bydd yr ŵyl yn dathlu yn Cardiff Animation Nights. Mae tîm CAF wedi bod yn cynnal y noson am ddim bob deufis ers 2014 gan ddod â ffilmiau animeiddio byr gorau’r byd i Kongs yng nghanol y brifddinas. Cardiff Animation Nights mis Chwefror oedd y mwyaf llwyddiannus eto, gyda 230 yn dod at eu gilydd i fwynhau ffilmiau byr annibynnol.

Noddir Cardiff Animation Festival 2020 gan Ffilm Cymru Wales a Film Hub Wales, fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm y BFI (FAN), gyda nawdd ychwanegol gan Cloth Cat Animation, Picl Animation, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, a gan Gronfa Sgiliau Animeiddio ScreenSkills, gyda chyfraniadau gan gynyrchiadau animeiddio o’r DU.

Cynhelir Cardiff Animation Festival 2020 rhwng dydd iau 2 a dydd Sul 5 Ebrill yn Chapter, canolfan gelfyddydau a sinema annibynnol yng Nghaerdydd. Mae Tocynnau Penwythnos ar gael yn awr, a nifer cyfyngedig o Docynnau Cynnar ar gael drwy cardiffanimation.com/2020-passes