Cartref

Ffilm Cymru yn cefnogi sinemâu a mannau cymunedol â chyllid diweddaraf Mynediad Cynulleidfa

Caiff rhagor o bobl gyfle i fwynhau profiadau sinematig cyffrous a chymdeithasol mewn gwyliau, sinemâu a dangosiadau untro cymunedol ledled Cymru. O Fangor i Bollywood, ac ar draws y cenedlaethau, eleni fe fydd rhywbeth i bawb yng Nghymru ei weld yn eu sinema lleol neu ganolfan gymunedol.

Ym mis Ebrill, bydd Gŵyl Animeiddio Caerdydd yn dychwelyd i Ganolfan Celfyddydau Chapter yn dilyn yr ŵyl gyntaf lwyddiannus yn 2018. Yn ogystal ag arddangos y goreuon o blith ffilmiau animeiddiedig rhyngwladol drwy ddangosiadau, sgyrsiau a gweithdai, mae’r ŵyl eleni hefyd yn gweithio gyda Chymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd a chwmni theatr bywiog Fio i ddod â digwyddiadau arbennig i gymunedau ledled y ddinas.

Wedyn, ym mis Mai, mae Age Cymru yn cynnal gŵyl flynyddol Gwanwyn a fydd, am y tro cyntaf, yn cynnwys rhaglen ffilm wedi’i chyllido gan Ffilm Cymru. Caiff Gŵyl Ffilmiau Gwanwyn ei chynnal yng Nghanolfan Taliesin, Abertawe, i ddathlu creadigrwydd yn y blynyddoedd hŷn, a bydd yn cynnwys dangosiadau, trafodaethau a gweithdai sy’n dathlu amrywiaeth yn ei holl ffurfiau.

Mae Ffilm Cymru hefyd wedi ariannu dau gynllun sinema untro sy’n dod â ffilm i galon eu cymunedau lleol: rhaglen Flix Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd, sy’n cynnig dangosiadau ffilm am ddim i bobl yn Nhremorfa, Butetown a mannau byw â chymorth yn Sblot; a Sinemâu Cymunedol Ffilmiau Afan Uchaf sy’n dwyn pobl ynghyd i rannu sinema yn y Cymer a Gwynfi.

Mae pum sinema hefyd wedi derbyn cyllid: bydd Canolfan Celfyddydau Pontio yn parhau i ddarparu amrywiaeth eang o ffilmiau i fyfyrwyr lleol, teuluoedd a phobl sy’n byw ag anableddau; bydd Neuadd Ogwen ym Methesda yn defnyddio eu cyllid i gefnogi rhagor o swyddi yn eu sinema; a bydd Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, yn defnyddio eu cyllid i ddarparu dangosiadau sy’n fwy addas i rieni, babanod a phobl ifanc sy’n byw ag anableddau, yn ogystal â dangos y ffilmiau Indiaidd a Phwylaidd diweddaraf i gymunedau lleol y sinema.

I lawr yr arfordir, bydd Theatr Gwaun, Abergwaun, yn gweithio gyda chwmnïau bysiau i sicrhau y gall pobl ddod i’w sinema, ac yn gwella’r cyfleusterau arlwyo er mwyn estyn croeso cynnes i bawb. Yn olaf, bydd y Neuadd Les yn Ystradgynlais yn ehangu eu gwaith rhagorol ym maes iechyd a lles drwy gynnig dangosiadau sy’n fwy cyfforddus, hygyrch ac addas i bobl â dementia.

Yn y cylch cyllido diweddaraf hwn, mae cyfanswm o £137,000 o fuddsoddiad y Loteri Genedlaethol drwy Ffilm Cymru, yn 2019-20, yn ei gwneud yn haws i gynulleidfaoedd ledled Cymru weld ffilmiau. Cewch wybod mwy am sut y gwnaeth cyllid Ffilm Cymru helpu 23 o sinemâu, gwyliau a digwyddiadau untro cymunedol gyrraedd mwy na 319,000 o bobl ledled Cymru y llynedd yn ein Adroddiad Blynyddol diweddaraf.

Y dyddiad cau nesaf i dderbyn ceisiadau am gyllid Mynediad Cynulleidfa yw 24ain Mai 2020. Os ydych yn dymuno cynnig profiadau sinematig cyffrous i gynulleidfaoedd yng Nghymru, cewch fwy o wybodaeth fan hyn.