Cartref

Rheolwr RHWYDWAITH BFI Cymru swydd

Mae Ffilm Cymru Wales yn edrych am unigolyn creadigol â thân yn y bol i reoli RHWYDWAITH BFI Cymru, sy’n ceisio nodi a chefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr dawnus sydd wedi’u geni neu sy’n seiliedig yng Nghymru ar gychwyn eu gyrfaoedd.

Dylech allu darparu cymorth ymarferol yn ogystal â strwythurol i wneuthurwyr ffilm, gan ffurfio mentrau a digwyddiadau talent ymarferol a datblygu partneriaethau perthnasol os oes angen. Dylech fwynhau gweithio fel rhan o dîm ehangach sy’n ymroi i ddatblygu sector ffilm yng Nghymru sy’n gynhwysol, cynaliadwy a llawn ysbrydoliaeth.
 

Rheolwr RHWYDWAITH BFI Cymru

Seiliedig: Caerdydd
Amodau: Amser llawn
Cyflog: £30,000 - £33,000 yn ddibynnol ar brofiad, a phensiwn
Dyddiad cau: 5pm 10 Chwefror 2020.

Ceisiadau

Anfonwch eich CV ynghyd ag e-bost eglurhaol yn amlinellu eich profiad a’ch sgiliau yn erbyn yr hyn sydd wedi’i fanylu uchod, pam fod gennych ddiddordeb yn y rôl a phryd fyddech ar gael i gychwyn.

Dylai’r ceisiadau gael eu cyfeirio at Sion Eirug a’u hanfon i: Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw 5pm ar 10 Chwefror 2020.

Caiff cyfweliadau eu cynnal ar 17 &18 Chwefror yn swyddfa Ffilm Cymru yng Nghaerdydd.

Byddwn yn ad-dalu unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â dod i’r cyfweliad. 

Fel defnyddwyr y Cynllun Hyderus o ran Anabledd, rydym yn sicrhau y byddwn yn cyfweld â phob ymgeisydd anabl sy’n byw ag anabledd ac sy’n cyflawni manyleb y person. Gan fod y llythyr cais a’r ffurflen monitro Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn cael eu gwahanu’n syth, gofynnwn i chi roi gwybod i ni yng nghorff e-bost eglurhaol eich cais os ydych yn ystyried eich bod yn byw ag anabledd.

Attachments:
Download this file (RHEOLWR RHWYDWAITH BFI CYMRU 2020.pdf)RHEOLWR RHWYDWAITH BFI CYMRU 2020.pdf[ ]286 kB