Cartref

Elwen Rowlands a Hayley Manning yn lansio cwmni cynhyrchu newydd

Bydd Little Door Productions yn cynhyrchu ffilmiau a dramâu teledu, gyda chefnogaeth Ffilm Cymru a Great Point Media.

Mae Elwen Rowlands a Hayley Manning yn lansio Little Door Productions, cwmni cynhyrchu ffilm a theledu sy’n seiliedig yng Nghaerdydd.

Derbyniodd Little Door Productions fuddsoddiad gan Great Point Ventures Enterprise Investment Fund (EIS) sy’n cael ei reoli gan Great Point, buddsoddwr annibynnol mwyaf Prydain a chynghorwr i’r cyfryngau a’r diwydiannau creadigol. Mae hefyd wedi derbyn cyllid drwy Gynllun Cymorth i Gwmnïau Ffilm Cymru.

Cwmni sy’n cael ei arwain gan fenywod yw Little Door Productions, a bydd yn gwneud dramâu o ansawdd ar gyfer y farchnad leol a rhyngwladol, gan alluogi talent i greu eu gwaith gorau. Bydd y cwmni yn chwilio am leisiau dilys ac yn creu storïau ag iddynt apêl eang.

Mae’r cwmni eisoes yn weithredol ac mae ganddo gyfres wedi’i chomisiynu ar gyfer darlledwr ym Mhrydain, a gaiff ei saethu yng Nghaerdydd yn gynnar yn 2020, yn ogystal â nifer o brosiectau a gomisiynwyd i’w datblygu.

Mae gan Rowlands a Manning brofiad eang ar draws y diwydiant. Daw Rowlands o gefndir golygu a bu’n gweithio ym maes cynhyrchu a chomisiynu i amrywiaeth o Ddarlledwyr a Chwmnïau Cynhyrchu ym Mhrydain. Bu ynghlwm wrth Doctor Who, Life On Mars, Vera, Wide Sargasso Sea, a The Last Post.

Daw Manning o gefndir cynhyrchu ffilmiau annibynnol, lle bu’n cyflawni nifer o ffilmiau hir i amrywiaeth eang o gyllidwyr Ewropeaidd, dosbarthwyr a chyd-gynhyrchwyr rhyngwladol. Yn fwyaf diweddar, bu’n gweithio fel Pennaeth Cynhyrchu a Rheolwr Ariannol ar ddrama gyfnod swmpus BBC One, The Last Post, a ffilmiwyd yn Ne Affrica.

Meddai Elwen Rowlands, Cyfarwyddwr Little Door Productions: “Mae’n gyfle amserol i lansio cwmni drama annibynnol yn y Gwledydd a’r Rhanbarthau wrth i ni weld galw cynyddol am gwmnïau ag iddynt ôl troed go iawn yno. Mae gennym ni gymysgedd cyffrous o unigolion gwirioneddol ddawnus ar ein llyfrau ac edrychwn ymlaen at gyflwyno eu syniadau i gynulleidfaoedd byd-eang a lleol”.

Meddai Hayley Manning, Cyfarwyddwr Little Door Productions: “Mae’r diwydiant yn ffynnu felly mae’n amser cyffrous iawn i fod yn lansio Little Door. Er ein bod ni’n teimlo’n gryf iawn ynglŷn â chynhyrchu sioeau o Gaerdydd a buddsoddi mewn talent yn lleol, mae ein ffocws ar gyflawni prosiectau i’r farchnad ryngwladol."