Cartref

Profiadau sinematig newydd i gynulleidfaoedd Cymru

Mae Ffilm Cymru wedi buddsoddi mwy na £79,000 o arian y Loteri Genedlaethol mewn saith prosiect sy’n cynnig profiadau sinematig cyffrous, llawn ysbrydoliaeth i bobl ledled Cymru.

Fel rhan o’i ymrwymiad i ddatblygu a chynnal diwydiant ffilm Cymru ar gyfer Cymru, mae Ffilm Cymru yn darparu cyllid a chyngor i sinemâu, gwyliau ffilm a dangosiadau untro cymunedol drwy gronfa Mynediad Cynulleidfa.

Wrth gyflwyno’r buddsoddiadau newydd ar gyfer 2019-20, meddai’r Rheolwr Cynulleidfa ac Addysg Nicola Munday: “Mae datblygu cynulleidfaoedd yn greiddiol i’n huchelgais i gynnal sector ffilm cryf yng Nghymru. Fe wnaethon ni dderbyn ceisiadau o safon trawiadol o uchel, ac ysgogol oedd gweld ymrwymiad i gynhwysiant ac arloesedd ar draws y sector. Rwyf wrth fy modd o gael gweithio ar draws portffolio cyffrous o ddangoswyr ffilm, ac edrychaf ymlaen at dderbyn y cylch nesaf o geisiadau fis Hydref.”

Yng nghylch cyntaf Mynediad Cynulleidfa eleni, dyfarnodd Ffilm Cymru gyllid i bedair gŵyl ffilm sy’n cyflwyno amrywiaeth eang o ffilmiau rhyngwladol ac annibynnol i Gymru.  

Bydd Abertoir, Gŵyl Ffilmiau Arswyd Ryngwladol Cymru, yn siŵr o ysbrydoli wrth gyflwyno’r ffilmiau arswyd gorau o bedwar ban byd, ynghyd â pherfformiadau byw, sgyrsiau craff a chwis dafarn dychrynllyd o anodd. Bydd i’r ŵyl eleni, sy’n cael ei chynnal yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, rhwng 19eg a 24ain Tachwedd, thema ffuglen wyddonol, ac mae tocynnau ar werth yn awr o swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

Gŵyl arall sy’n cael ei chynnal yn Aberystwyth, yn ogystal ag yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter, yw Gŵyl Animeiddio Japaneaidd Kotatsu. Gan ddod â byd hudolus a dychmygus animeiddio Japaneaidd i Gymru, bydd Kotatsu hefyd yn defnyddio’r dyfarniad i adeiladu strategaethau marchnata a phartneriaethau newydd. Caiff yr ŵyl eleni ei chynnal yng Nghaerdydd ar 4ydd – 6ed Hydref, ac yn Aberystwyth ar 19eg – 20fed Hydref.

Mae Ffilm Cymru yn falch i ddarparu cymorth parhaus i Ŵyl Ffilm Gwobr Iris, dathliad blynyddol Caerdydd o ffilmiau LHDT+ rhyngwladol. Bydd 32 ffilm fer o 19 o wledydd yn cystadlu am wobr ffilm fer fwyaf y byd yn yr ŵyl eleni, sy’n cael ei chynnal yng Nghaerdydd rhwng 8fed a 13eg Hydref. Bydd nawdd Ffilm Cymru yn caniatáu i Wobr Iris ddatblygu darpariaethau newydd i aelodau’r gynulleidfa sydd ag anableddau ac anawsterau economaidd.

Bydd Gŵyl Ffilm Un Byd Cymru yn parhau i gyflwyno’r gorau o sinema’r byd mewn lleoliadau a sinemâu cymunedol ledled Cymru, gan gynnwys Aberystwyth, Abertawe, Croesoswallt, Aberteifi, Abergwaun a dau leoliad newydd yng Nghasnewydd a Bangor. Bydd yr ŵyl y flwyddyn nesaf yn adeiladu ar waith allgymorth WOW drwy ei Glwb Ffilm Menywod a phrosiect addysg Aberconimation gyda Mencap Ceredigion i gynyddu mynediad drwy ddigwyddiadau untro.

Dyfarnodd Ffilm Cymru gyllid Mynediad Cynulleidfa i dair sinema yng ngogledd Cymru hefyd. Nod Theatr Clwyd yn yr Wyddgrug yw creu gofod diogel i bobl hŷn, cynnal dangosiadau a gweithgareddau sy’n addas i deuluoedd, a datblygu rhaglen sinema sy’n ategu darpariaeth ehangach y ganolfan ym maes y celfyddydau.

Bydd dyfarniad Theatr Colwyn yn cefnogi tri edefyn newydd o ddatblygu cynulleidfa, gan gynnwys allgymorth ar gyfer dangosiadau cyfeillgar i ddementia gyda pherfformiadau gan Opera Cenedlaethol Cymru, yn ogystal â chynnal gŵyl newydd yn dathlu byd ffilm Cymru mewn partneriaeth â chwmni cynhyrchu Mad as Birds Films (Set Fire to the Stars, Six Minutes to Midnight).

Mae Gŵyl Wicked Cymru y Rhyl, sy’n cael ei rhedeg gan bobl ifanc o’r gymuned leol, yn arddangos doniau ifanc o bob rhan o’r byd ac mae’n parhau i adeiladu partneriaethau gyda gwyliau rhyngwladol a chymunedau lleol fel ei gilydd. Mae Sinema Wicked hefyd yn cynhyrchu sinema gymunedol drwy gydol y flwyddyn i gynulleidfaoedd yn y Rhyl ac mae newydd ei henwebu yng nghategori’r Sinema Gymunedol Orau yng ngwobrau Sinema i Bawb eleni.

Y dyddiad cau nesaf i dderbyn ceisiadau am nawdd Mynediad Cynulleidfa yw 18fed Hydref. Os ydych chi’n dymuno cynnig profiadau sinematig cyffrous mewn canolfannau celfyddydol, gwyliau ffilm neu ddangosiadau untro mewn gofodau cymunedol yng Nghymru, cewch fwy o wybodaeth am sut gall cronfa Mynediad Cynulleidfa Ffilm Cymru eich helpu fan hyn.