Cartref

Cynllun ffilmiau byrion cymru yn barod i dderbyn ceisiadau

Mae Beacons, cynllun blynyddol Ffilm Cymru ar gyfer ffilmiau byrion, ar agor i dderbyn ceisiadau.

Ariennir Beacons gan BFI NETWORK, ac mae’n cefnogi gwneuthurwyr ffilm newydd o Gymru i ddatblygu lleisiau dewr ac unigryw, i archwilio ffurfiau amrywiol o adrodd stori yn sinematig, ac i sefydlu gyrfaoedd llwyddiannus fel gwneuthurwyr ffilmiau nodwedd.

Mae Rungano Nyoni (I Am Not a Witch), Catherine Linstrum (Nuclear) a Ryan Andrew Hooper (The Toll) eisoes wedi cychwyn ar eu ffilmiau nodwedd cyntaf wedi iddynt fod yn rhan o’r cynllun. 

Cyd-gomisiynwyd y ffilmiau byrion llynedd gan BBC Cymru Wales, ac ‘roedd rhain yn cynnwys Cwch Deilen gan Efa Blosse Mason, ffilm fer wedi’i hanimeiddio am gariad hoyw a chwch wedi ei wneud o ddail; Takeshi, ffilm ddogfen Griff Lynch mewn Cymraeg a Japanaeg; a’r ddrama deimladwy Father of the Bride gan Rhys Jones, sydd erbyn hyn yn datblygu ei ffilm nodwedd gyntaf drwy gynllun iFeatures Creative England.

Mae rhai o brosiectau blaenorol y Beacons hefyd wedi llwyddo mewn gwyliau ffilm; dangoswyd  ffilm Lauren Orme, Creepy Pasta Salad, am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Caeredin yn 2019 cyn cael ei dewis ar gyfer Underwire ac Encounters; bu i ddrama arbrofol ddirfodol Ewan Jones Morris, This Far Up, ennill gwobr BAFTA Cymru am y Ffilm Fer Orau, a’i dewis ar gyfer Gŵyl Ryngwladol Ffilmiau Byrion Clermont-Ferrand; a chafodd ffilm arswyd hanesyddol Gymraeg Medeni Griffiths, Beddgelert, a gynhyrchwyd gan Bad Wolf, ei dangos am y tro cyntaf ar S4C fel rhan o dymor Chwedlau y sianel.

A nawr bydd grŵp newydd o wneuthurwyr ffilm o Gymru’n cael cyfle i wireddu eu huchelgais creadigol.

Bydd rhwng pump a saith o ffilmiau byrion yn cael eu hariannu eleni drwy gynllun Beacons, gyda dyfarniadau o rhwng £5,000 i £15,000 yn cael eu cynnig. Gall y ffilmiau bara am 15 munud o hyd, a gallant fod mewn unrhyw genre neu dechneg, gan gynnwys gwaith wedi ei animeiddio, dogfennau, mewn Saesneg, Cymraeg neu gymysgedd o ieithoedd sy’n adlewyrchu amrywiaeth ddiwylliannol gyfoethog y DU.

Meddai Rheolwr BFI NETWORK Cymru Alice Whittemore: “Mae llu o leisiau newydd bywiog yn ymddangos yng Nghymru sy’n dathlu gwahaniaeth a chreadigrwydd, ac mae Beacons yn ffordd wych i gynnig cefnogaeth i’r gwneuthurwyr ffilm newydd yma wrth iddynt gychwyn ar eu taith yn y diwydiant.”

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 30ain Medi 2019.

Gellir gweld y manylion llawn parthed cymhwysedd a’r broses ymgeisio yng nghanllawiau Beacons, a gallwch lwytho’r ffurflen gais i lawr yma.