Cartref

Ffotograffiaeth gychwynnol wedi’i chwblhau ar Gwledd, ffilm arswyd newydd o Gymru

Mae’r ffotograffiaeth gychwynnol wedi’i chwblhau yng nghanolbarth Cymru ar y ffilm arswyd gyfoes hyd llawn, Gwledd.

Y ffilm Gymraeg hon yw’r chweched ffilm hyd llawn i ddeillio o gynllun Sinematig, Ffilm Cymru Wales, a chaiff ei chyfarwyddo gan Lee Haven-Jones (The Bay, Shetland) sydd wedi ennill gwobr BAFTA Cymru.

Annes Elwy (Yr Ymadawiad, Little Women) sy’n chwarae rhan menyw ifanc sy’n cael ei chyflogi i fod yn weinyddes yng nghartref anghysbell pâr cymdeithasol sy’n cael eu chwarae gan Nia Roberts (Craith, Patagonia) a Julian Lewis Jones (Justice League, Invictus). Wedi iddi gyrraedd, daw trwbl i ran meibion di-gyfeiriad y cwpl, Steffan Cennydd (Last Summer, Enid & Lucy) a Sion Alun Davies (Craith, 35 Diwrnod), gan orfodi’r teulu i wynebu eu methiannau personol a’u cyfrifoldeb i’r amgylchedd. Mae’r gwesteion, sy’n cael eu chwarae gan Rhodri Meilir (Pride, Craith) a Lisa Palfrey (Sex Education, Hinterland), yn dwysáu’r pwysau ac mae datgelu pwy yw’r weinyddes go iawn, a hithau’n ymddangos yn ddiniwed, yn arwain at ddiweddglo dinistriol.

Mae Gwledd hefyd yn arddangos doniau o Gymru oddi ar y sgrin. Awdur y ffilm yw Roger Williams, y bu i’w gyfres ddrama drosedd Bang ennill gwobr BAFTA Cymru am y Gyfres Ddrama Orau a gwobr Gŵyl Cyfryngau Celtaidd am Gyfres Ddrama Orau yn 2018. Y cynhyrchydd llinell yw Gareth I. Davies (Just Jim, Yr Ymadawiad), a Bjørn Bratberg (Craith, 35 Diwrnod) yw’r cyfarwyddwr ffotograffiaeth.

Ag yntau hefyd yn cynhyrchu, meddai Roger Williams “Mae Gwledd yn ffilm feiddgar, drawiadol a fydd yn boddhau’r sawl sy’n mwynhau arswyd a dilynwyr sinema’r byd fel ei gilydd. Rydyn ni wedi rhoi tîm talentog at ei gilydd i wireddu’r ffilm, gyda hunaniaeth gref a fydd yn pryfocio ac ysbrydoli.”

Caiff cynllun Sinematig Ffilm Cymru ei gynhyrchu mewn partneriaeth â’r BFI, gan ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol, S4C a Melville Media Limited, a chymorth ychwanegol gan Great Point Media, Fields Park Media Partners a Warner Music Supervision. Yn ddiweddar, cwblhawyd y gwaith cynhyrchu ar ddwy ffilm arall a gynhyrchwyd drwy’r cynllun, sef ffilm gyffro oruwchnaturiol Catherine Linstrum, Nuclear, a  ffilm gowbois fodern Gymreig Ryan Andrew Hooper, The Toll

Croesawyd cynhyrchiad diweddaraf Sinematig gan Bennaeth Cynhyrchu Ffilm Cymru, Kimberley Warner, ac meddai, “Mae’n amlwg bod cynllun Sinematig yn ddeorfa amhrisiadwy i wneuthurwyr ffilm Cymru. Eleni, dyma ddau a fu’n rhan o’r cynllun yn y gorffennol yn cwblhau eu hail ffilm hyd llawn: Dream Horse gan Euros Lyn, sydd â Toni Collette, Damian Lewis ac Owen Teale yn serennu, ac Eternal Beauty gan Craig Roberts, sydd â Sally Hawkins, Alice Lowe a David Thewlis yn serennu. Hyderwn y bydd Gwledd yn gychwyn ar yrfa addawol ym maes ffilmiau hyd llawn i Lee a Roger hefyd.”