Cartref

Datblygu Ffilmiau Newydd o Gymru

Mae Ffilm Cymru yn buddsoddi arian datblygu’r Loteri Genedlaethol mewn pum ffilm newydd gan ddoniau o Gymru.

Mae’r gyfres newydd hon o brosiectau’n adlewyrchu sbectrwm eang o storïau a lleisiau, o ffilmiau dogfen rhyngwladol arloesol i ffilm gyffro hynod yn y Gymraeg. Mae’r dyfarniadau datblygu diweddaraf hyn hefyd yn cynorthwyo Catherine Linstrum a Ryan Andrew Hooper i symud ymlaen ar greu’u hail ffilmiau yn dilyn eu ffilmiau cyntaf a ariannwyd gan Ffilm Cymru.

Wrth gyflwyno prosiectau datblygu newydd Ffilm Cymru, meddai Kimberley Warner, Pennaeth Cynhyrchu: “Mae gan bob un o’r prosiectau hyn rywbeth nodedig i’w ddweud, yn ogystal â llwybr clir i’r farchnad. Rydyn ni’n llawn cyffro ynglŷn â chefnogi casgliad mor eang o genres, a chynnal ein hymrwymiad i gydbwysedd 50/50 rhwng y rhywiau wrth ariannu awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr.”

Dyma’r pum ffilm newydd sydd bellach yn cael eu datblygu gyda chymorth Ffilm Cymru:

A Man with Fork in a World of Soup

Mae’r ffilm ddogfen hyd llawn hon yn adrodd hanes rhyfeddol dyn o Gaerdydd sydd, yn sgil anhwylder prin, yn gorfod byw heb ddyfeisiau’r byd modern. Mae A Man with a Fork in a World of Soup yn cael ei gynhyrchu gan y gwneuthurwr ffilm o Gymru, David Evans (My Grandfather the Spy), a Monika Braid (Guidance through the Black Hole). Yr awdur yw Anna Baumgart (Fresh Cherries) a’r cyfarwyddwr yw Grzegorz Pacek (Wednesday, Thursday Morning), ac mae’n gydgynhyrchiad Ewropeaidd gyda chyllid Sefydliad Ffilm Gwlad Pwyl a Theledu Gwlad Pwyl.

Llwyn Cadno

Yng nghoedwig Coed Llwyn Cadno, rhaid i fam daer, sydd ar goll rhwng realiti a ffantasi, warchod ei phlant rhag anghenfil o gadno a all newid ei ffurf. Y ffilm gyffro-ffantasi hon yn y Gymraeg fydd ffilm hyd llawn gyntaf Mared Swain, yn dilyn ei ffilm fer Baich, a gynhyrchwyd drwy gronfa Beacons RHWYDWAITH BFI Ffilm Cymru. Mae Llwyn Cadno yn cael ei gynhyrchu gan Hannah Thomas (Craith / Hidden) ar gyfer Severn Screen, gydag Ed Talfan (Apostle) yn Gynhyrchydd Gweithredol.

Off the Rails

Pam fod dyn yn syrffio trenau, ac yn dringo craeniau a nendyrau? I fod yn enwog, neu am ryw reswm tywyllach? Mae’r ffilm ddogfen arloesol hyd llawn hon yn adrodd stori defod-newid-byd Rikke Brewer, dyn ifanc sy’n gwneud ei orau i ddianc rhag ei orffennol tra’n datblygu gyrfa ym myd peryglus YouTubewyr Archwilio Trefol. Bydd Rob Alexander (Gary Numan: Android in La La Land) yn cynhyrchu’r ffilm ar gyfer perfectmotion gyda’r partneriaid cydgynhyrchu Peter Day o Faction Films (cynhyrchydd/cyfarwyddwr) a Grant Keir o Faction North (cynhyrchydd, From Scotland with Love).

The Life and Death of Daniel Dee

Yn y ffilm gyffro, comedi tywyll, hon, mae’r awdur Matt Redd a’r cyfarwyddwr Ryan Andrew Hooper yn ehangu ar y bydysawd sinematig a sefydlwyd ganddynt yn eu ffilm hyd llawn gyntaf, The Toll. Mae The Life and Death of Daniel Dee yn dilyn hanes gwerthwr yswiriant bywyd sy’n talu tîm o fam a merch i’w helpu i ffugio ei farwolaeth ei hun, cyn darganfod eu bod mewn gwirionedd yn lladd eu holl gleientiaid. Mark Hopkins sy’n cynhyrchu’r ffilm ar gyfer Standoff Pictures, y cwmni cynhyrchu a sefydlwyd gan y tri chrëwr ffilm ym mis Chwefror 2019 gyda chymorth cronfa Cymorth i Gwmnïau Ffilm Cymru.

This Earth is not Our Home

Ar ynys folcanig lychlyd oddi ar arfordir Affrica, mae seryddwraig wych yn mynd i’r afael ag awydd ei brawd i adael y blaned. Yr awdur-gyfarwyddwr Catherine Linstrum a’r cynhyrchydd Stella Nwimo sy’n archwilio materion iechyd meddwl drwy brism arbennig ffuglen wyddonol a drama, yn dilyn eu ffilm hyd llawn gyntaf, Nuclear, a ariannwyd gan Ffilm Cymru drwy gynllun Sinematig.

Mae’r prosiectau y dyfarnwyd cyllid datblygu iddynt gan Ffilm Cymru yn gynharach eleni’n cynnwys Chuck Chuck Baby, stori serch gerddorol Janis Pugh sydd wedi’i gosod mewn ffatri ieir yng ngogledd Cymru, ffilm gyffro hanesyddol Jamie Jones, Ironmistress, stori oroesi ryfeddol Tracy Spottiswoode Spy on the Roof of the World, ffilm gyffro Gabriel Range Ava, A Pub is Bombed – ffilm ddogfen newydd hyd llawn gan y tîm Gwyddelig-Gymreig y tu ôl i The Ballymurphy Precedent, a The Owl Service, addasiad cyfoes o chwedl ganoloesol Gymraeg gan Bethan Jones ac Elwen Rowlands, a sefydlodd gwmni newydd, Little Door Productions, gyda Chymorth i Gwmnïau, Ffilm Cymru.

Y dyddiad cau nesaf i dderbyn ceisiadau i gronfa ddatblygu Ffilm Cymru yw 31ain Hydref 2019. I gael mwy o wybodaeth, ewch i: www.ffilmcymruwales.com