Cartref

Gwneuthurwyr Ffilm Cymru Yn Cynnig Storïau Newydd Ac Amserol

Mae saith ffilm fer  newydd gan wneuthurwyr ffilm o Gymru wedi eu dewis i gael eu cynhyrchu drwy gronfa Beacons, Rhwydaith BFI Cymru, mewn partneriaeth â BBC Cymru.

Mae’r cynllun eisoes wedi helpu i sbarduno gyrfaoedd gwneuthurwyr ffilm nodedig o Gymru, gan gynnwys Rungano Nyoni, a aeth ymlaen i wneud ei ffilm hir gyntaf, I Am Not a Witch, a enillodd wobr BAFTA  ac a ddewiswyd i gystadlu yn yr Oscars. Mae rhai o gyfranogwyr blaenorol Beacons, Catherine Linstrum (Nuclear), Ryan Hooper a Matt Redd (The Toll), hefyd wedi cwblhau eu ffilmiau hir cyntaf yn ddiweddar.

Bellach bydd carfan newydd o wneuthurwyr ffilm dawnus yn datblygu eu gyrfaoedd creadigol yn niwydiant ffilm ffyniannus Cymru. Mae eu gwaith yn cynnwys drama gyfnod sy’n cynnig golwg newydd ar Ladis Llangollen; animeiddiad sy’n myfyrio ar yr hyn mae’n ei olygu i fod yn ifanc, yn lesbiad ac mewn cariad; a ffilm ddogfen draws-ddiwylliannol sy’n portreadu cymuned o siaradwyr Cymraeg yn Japan.

Wrth longyfarch y gwneuthurwyr ffilm llwyddiannus, meddai Alice Whittemore, Rheolwr Rhwydwaith BFI Cymru, “Rydyn ni’n rhyfeddol o falch o wneuthurwyr ffilm dawnus a diwyd Cymru. Mae’r ffilmiau eleni yn amserol a nodedig, ac yn cynnig amrywiaeth go iawn o safbwyntiau. Edrychwn ymlaen at ymuno â nhw ar eu taith a chael arddangos y storïau hyn i gynulleidfaoedd ledled Cymru a thu hwnt.”

Dyma ffilmiau a gwneuthurwyr ffilm Beacons eleni:

Father of the Bride
Awdur-Gyfarwyddwr: Rhys Marc Jones
Cynhyrchydd: Alex Polunin
Mae’r gwas priodas yn gorfod cadw wyneb a chyflwyno ei araith ym mhriodas ei frawd yn dilyn cynnig rhywiol yn nhoiledau’r gwesty gan dad y briodferch.

Jelly
Awdur-Gyfarwyddwr: Sam O'Rourke
A hithau wedi diflasu ar wleidyddion gwrywaidd gwyn a phoblogaeth hen ei thref fach yng Ngogledd Cymru yn dewis beth ddylai ei hunaniaeth genedlaethol fod, mae merch y til, Kerry, yn cynllunio cenedl newydd llawn jeli mewn ogof yng nghrombil y mynydd.

Leafboat
Awdur-Gyfarwyddwr: Efa Blosse Mason
Cynhyrchydd: Amy Morris, Winding Snake Productions
Ffilm fer wedi’i hanimeiddio am gariad cwiar, ofn a chwch wedi’i wneud o ddail.

Mist
Awdur-Gyfarwyddwr: Zillah Bowes
Cynhyrchydd: Jack Thomas-O’Brien, Sixteen Films
Mae menyw o’r ddinas yn dod i gyswllt am gyfnod byr â ffermwr mynydd a’r dirwedd anghysbell yng nghanolbarth Cymru, ond mae’r cyfan yn newid ei bywyd.

Motion Sickness
Awdur-Gyfarwyddwr: Nan Moore
Cynhyrchydd: Bethan Jones
Ar fws dros nos i Gymru, mae menyw’n ceisio datrys a yw’r gyrrwr yn gyn garcharor neu beidio.

Sally Leapt Out of the Window Last Night
Awdur-Gyfarwyddwr: Tracy Spottiswoode
Cynhyrchydd: Kathy Speirs, Up Helly Aa
Iwerddon, 1788. I ddianc rhag cynlluniau eu teuluoedd ar eu cyfer, mae dwy fenyw yn chwalu confensiwn a dwyn gwarth ar gymdeithas drwy redeg ymaith gyda’i gilydd. (Yn seiliedig ar hanes gwir Ladis Llangollen).

Takeshi
Awdur-Gyfarwyddwr: Griff Lynch
Cynhyrchydd: Gwen Hughes
Mae’r ffilm ddogfen hon yn cymryd golwg chwilfrydig ar Takeshi, darlithydd o Tokyo, sydd ag angerdd rhyfeddol ac anarferol at y Gymraeg a diwylliant Cymru.

Meddai Nick Andrews, Pennaeth Comisiynu ar gyfer BBC Cymru Wales, “Llongyfarchiadau i’r ymgeiswyr llwyddiannus – roedd y rhestr fer yn gryf iawn, a chafodd ei thrafod yn helaeth. Mae Beacons yn cynnig cyfle gwych i feithrin a datblygu’r doniau creadigol gorau, ac mae BBC Cymru Wales yn edrych ymlaen at gael darlledu’r danteithion bach hyn.”

Caiff Beacons ei gyllido drwy RWYDWAITH BFI Cymru Ffilm Cymru a BBC Cymru Wales, ac mae’n buddsoddi mewn awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr addawol o Gymru i ddatblygu lleisiau beiddgar ac unigryw, archwilio ffurfiau amrywiol o adrodd storïau yn sinematig, a sefydlu gyrfaoedd ffyniannus fel gwneuthurwyr ffilmiau hir.

Bydd cylch nesaf Beacons yn agor ar gyfer ceisiadau newydd ar ddiwedd haf 2019. I gael gwybodaeth a diweddariadau, dilynwch RHWYDWAITH BFI Cymru ar Twitter a Facebook, ac i ddysgu mwy ewch i www.ffilmcymruwales.com