Cartref

Cymorthfeydd BFI NETWORK Cymru ar Wneud Ffilm

Bob mis mae Ffilm Cymru yn cynnal cymorthfeydd talent i awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg sy’n awyddus i ddatblygu eu ffilm ymhellach a/neu ymgeisio am arian drwy BFI NETWORK Cymru.

Mae’r cymorthfeydd yn cael eu cynnal mewn nifer o leoliadau ledled Cymru ac yn y sesiynau un-i-un 45 munud yma bydd cyfle i chi drafod eich gyrfa a’ch prosiect/au gan dderbyn cyngor strategol gan dîm BFI NETWORK Cymru, yn ogystal â gwybodaeth am weithgaredd hyfforddi a chronfeydd ariannol Ffilm Cymru. Gellir cynnal y sesiynau dros y ffôn, dros Skype neu wyneb yn wyneb.

Cymorthfeydd nesaf:

Dydd Gwener 28 Chwefror, Chapter, Caerdydd

Cynhelir cymhorthfa ychwanegol heb apwyntiad ar ddydd Gwener olaf bob mis yng Nghanolfan y Celfyddydau Chapter Caerdydd.
Os bydd digon o alw efallai bydd dyddiadau eraill yn cael eu hychwanegu.

Er mwyn manteisio i’r eithaf ar eich amser, efallai byddai’n ddefnyddiol i chi baratoi ambell i gwestiwn o flaen llaw e.e.:

• Pa nawdd allai ymgeisio amdano?
• Sut allai gael asiant?
• Sut mae dod o hyd i gynhyrchydd?

Gyrrwch e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. , ynghyd â CV neu fywgraffiad byr, er mwyn trefnu apwyntiad.