Cartref

Cyfle Gwych: Rhowch eich ‘Troed yn y Drws’ wrth i ffilm fawr newydd saethu yng Nghymru

Bydd gweithwyr creadigol a chriw o Gymru yn dysgu sgiliau gwerthfawr ar set ffilm fawr newydd wrth i Ffilm Cymru gynnal ei rhaglen Troed yn y Drws fwyaf erioed.

Mae Dream Horse yn stori wir am freuddwyd ryfeddol un fenyw i fagu ceffyl rasio llwyddiannus ar ei rhandir yn ei phentref diarffordd – a sut mae’n mynd â’r gymuned gyfan gyda hi ar y daith. Toni Collette (Hereditary, Velvet Buzzsaw, About A Boy) fydd yn chwarae rôl Jan, a Damian Lewis (Once Upon A Time in Hollywood, Billions, Homeland) yn chwarae Howard Davies, y cyfrifydd lleol mae’n ei berswadio i ymuno â hi i redeg y syndicet rasio.

Ysgrifennwyd y ffilm gan Neil McKay (The Moorside, Mo, Appropriate Adult) a chaiff ei chyfarwyddo gan y gwneuthurwr ffilm o Gymru, Euros Lyn (Happy Valley, Kiri, Y Llyfrgell). Caiff Dream Horse ei saethu ar draws de Cymru y gwanwyn hwn, ac mae Ffilm Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Raw Productions i gynnig hyd at 25 o leoliadau hyfforddi am ddim a chyfleoedd cysgodi ar y set drwy raglen Troed yn y Drws.

Meddai’r cyfarwyddwr Euros Lyn: “Rwy wrth fy modd fod Dream Horse yn gallu gweithio gyda Ffilm Cymru ar Droed yn y Drws i wneud yn siŵr y gall pobl o bob cefndir gael blas ar yrfa yn y diwydiannau creadigol i weld a yw at eu dant. Rydyn ni’n byw mewn cyfnod cyffrous yng Nghymru, yn gwneud mwy o ffilmiau a theledu nag erioed o’r blaen ac mae hynny’n golygu llawer o gyfleoedd cyffrous.”

I bobl dros 18 oed a heb fod mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant ar hyn o bryd, mae Troed yn y Drws yn cynnig y cyfle i dreulio wythnos yn dysgu sgiliau newydd gwerthfawr a defnyddio sgiliau trosglwyddadwy presennol i gymryd y camau cyntaf ar yrfa yn y diwydiannau creadigol a thu hwnt. Bydd yr hyfforddeion yn derbyn arweiniad, cyngor a mentoriaeth gan arbenigwyr yn y diwydiant, yn ogystal â chymorth ar gyfer teithio, llety a gofal plant os oes angen, diolch i fwrsariaethau Ymddiried sy’n cael eu cefnogi drwy’r Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig.

Mae Ffilm Cymru yn rheoli’r rhaglen mewn partneriaeth â chymdeithasau tai cymunedol ledled Cymru – Pobl, Tai Calon a Grŵp Cynefin – i sicrhau bod gwreiddiau’r rhaglen yn lleol a’i bod yn adeiladu ar berthnasoedd dibynadwy a dulliau cymorth presennol. Bydd hyfforddeion yn rhannu eu storïau a’u llwyddiannau, gan ysbrydoli eraill yn eu cymuned leol.

Mae Film4, Ingenious Media a Ffilm Cymru Wales yn ariannu ffilm hir Dream Horse gan Raw Productions. Warner Bros fydd yn dosbarthu ym Mhrydain a bydd Cornerstone Films yn ymdrin â gwerthiant a dosbarthu rhyngwladol. Bydd Katherine Butler (American Animals, The Imposter, Frank, Starred Up) yn cynhyrchu gyda Tracy O’Riordan (The Selfish Giant, Dark River, The Arbor). Y Cynhyrchwyr Gweithredol fydd Piers Vellacott ar ran Raw, Daniel Battsek ac Ollie Madden ar ran Film4, Peter Touche a Stephen Dailey ar ran Ingenious Media a Pauline Burt ar ran Ffilm Cymru Wales.

Yn flaenorol, llwyddodd rhaglen hyfforddi Fffilm Cymru, Troed yn y Drws, i drefnu lleoliadau ar gynhyrchiad Apostle, ffilm Netflix Gareth Evans, gyda Dan Stevens a Michael Sheen yn serennu, a drama drosedd Severn Screen, Craith / Hidden, a ddarlledwyd ar S4C a BBC Cymru Wales y llynedd.

Yn ddiweddar, cwblhaodd Callum Davies o Landysul leoliad hyfforddiant Troed yn y Drws ar set drama boblogaidd S4C, Un Bore Mercher, ac meddai y bu’n “brofiad bywyd. Mae wedi rhoi hwb mawr i fy hyder.” Meddai Elinor Mahoney, un arall a gafodd hyfforddiant, “Ewch amdani, rhowch gais i mewn! Paid gadael i’ch statws na’ch profiad eich dal chi’n ôl.”

Yn dilyn ei leoliad Troed yn y Drws ar Apostle, mae Norman Porter o Wattsville wedi dechrau ar ei fusnes paentio ac addurno ei hun, ac mae bellach yn rhedeg y busnes rhwng swyddi adeiladu a gwisgo setiau ar gynyrchiadau ffilm a theledu fel ffilm newydd Craig Roberts, Eternal Beauty, sydd â’r enwebai Oscar Sally Hawkins a David Thewlis yn serennu. “Ar Eternal Beauty roeddwn i’n defnyddio fy sgiliau paentio ac addurno i baratoi’r setiau; mae’r math yna o sgiliau trosglwyddadwy mor bwysig ar gynhyrchiad ffilm,” meddai. “Heb y profiad cychwynnol yma a gawson ni gan Ffilm Cymru, byddai wedi bod yn llawer anoddach cyflawni hyn, os nad yn amhosib.” 

Dyddiad cau derbyn ceisiadau Troed yn y Drws yw hanner dydd ar 3ydd Ebrill.

I gael mwy o wybodaeth a gwneud cais, ewch i www.footinthedoorwales.com