Cartref

Swydd: Swyddog gweithredol cynhyrchu

Mae Ffilm Cymru yn chwilio am unigolyn diwyd sy’n canolbwyntio ar y manylion i gynorthwyo pennaeth yr adran i reoli llechen y cwmni o gynyrchiadau hyd llawn, gan gynnwys y fenter ar gyfer ffilmiau hir cyllideb isel, Sinematig.

SWYDDOG GWEITHREDOL CYNHYRCHU
Cyflog: £24,000 - £27,000 yn ddibynnol ar brofiad, a phensiwn
Lleoliad: Caerdydd

Bydd y Swyddog Gweithredol Cynhyrchu yn chwarae rôl allweddol wrth gyd-drafod â’r gymuned gynhyrchu a rheoli’r agweddau creadigol a masnachol ar gymorth Ffilm Cymru i ffilmiau hir, gan weithio ar y cyd.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol wybodaeth eang am y diwydiant ffilm, gan gynnwys agweddau cyfreithiol, cynhyrchu, ariannol a’r farchnad. Serch hynny, mae’r swydd hefyd yn gyfle gwych i ymgeiswyr sydd â sgiliau trosglwyddiadau o fyd busnes neu brofiad cynhyrchu cysylltiedig yn y sector creadigol ehangach i addasu a chymhwyso’r sgiliau hynny.

Mae cynyrchiadau diweddar a gynorthwywyd gan Ffilm Cymru yn cynnwys I Am Not a Witch gan y gwneuthurwr ffilm o Gymru a Zambia, Rungano Nyoni, a gynigwyd gan y Deyrnas Unedig i’r Oscars; Ray & Liz gan yr artist/gwneuthurwr ffilm sy’n seiliedig yng Nghymru, Richard Billingham, a enillodd wobr BIFA a’i henwebu am Ffilm Gyntaf Eithriadol BAFTA; ac Y Llyfrgell gan Fflur Dafydd ac Euros Lyn.

Mae manylion pellach am y swydd i’w gweld fan hyn.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw 12pm ar 2il Ebrill

Caiff cyfweliadau eu cynnal ar 10fed ac 11eg Ebrill.