Cartref

Swydd: Cynorthwyydd Gweinyddol

Rydym yn edrych am unigolyn arbennig o drefnus i gynorthwyo adran Dalent Ffilm Cymru.

Swydd: Cynorthwyydd Gweinyddol
Cyflog: £19,500 a phensiwn
Lleoliad: Caerdydd

Bydd y Cynorthwyydd Gweinyddol yn chwarae rôl allweddol wrth sicrhau bod yr adran yn rhedeg yn llyfn. Yn ogystal â chymorth gweinyddol yn ymwneud â cheisiadau cyllid, dyfarniadau a gweithgarwch ehangach, bydd yn darparu cymorth cyffredinol i Bennaeth yr Adran ac yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau. Er mai rôl weinyddol yw hon, dyma gyfle gwych i ddysgu mwy am y broses o ddatblygu, cyllido a chynhyrchu ffilm, ynghyd â’r diwydiant yn ehangach.

Mae cynyrchiadau diweddar Ffilm Cymru yn cynnwys I Am Not a Witch gan y gwneuthurwr ffilm o Gymru a Zambia, Rungano Nyoni, a gafodd ei dethol ar gyfer Cannes ac a enillodd Wobr Ffilm Gyntaf Eithriadol BAFTA; Ray & Liz gan yr artist/gwneuthurwr ffilm sy’n seiliedig yng Nghymru, Richard Billingham, a enillodd wobr BIFA a’i henwebu am Ffilm Gyntaf Eithriadol BAFTA; ac Y Llyfrgell gan Fflur Dafydd ac Euros Lyn.

Mae manylion pellach am y swydd i’w gweld fan hyn.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw 12pm ar 22ain Mawrth

Caiff cyfweliadau eu cynnal ar 1af ac 2il Ebrill.