Cartref

Cynnig Ffilm Cymru i fusnesau creadigol

Unwaith eto mae Ffilm Cymru, yr asiantaeth ddatblygu ffilm i Gymru, wedi agor eu cronfa Cefnogi Cwmni.

 

Mae’r gronfa’n cynnig cyfle i gwmnïau sydd wedi eu lleoli yng Nghymru, ac sy’n canolbwyntio ar ffilmiau nodwedd, i wneud cais am fenthyciadau o hyd at £75,000 er mwyn diwallu eu hanghenion.

Ac am y tro cyntaf gall cwmnïau sydd heb gynhyrchu ffilm nodwedd neu ddogfen o’r blaen ymgeisio am arian o hyd at £6,000 er mwyn cael cyngor neu fentoriaeth arbenigol i arwain ar eu strategaeth datblygu busnes.

Mae cronfa Cefnogi Cwmni Ffilm Cymru wedi ei sefydlu er mwyn datblygu busnesau creadigol, cynaliadwy yng Nghymru, gan alluogi i’r cwmnïau dyfu, i hyrwyddo eu mentergarwch ac i ehangu eu cynulleidfaoedd. Mae’r benthyciadau, sy’n cael eu cynnig ar delerau ffafriol, wedi eu teilwra i ymateb i anghenion penodol pob cwmni.

Mae’r cwmnïau Cymreig sydd eisoes wedi derbyn Cymorth Cwmni gan Ffilm Cymru yn cynnwys: Mad As Birds Films, sydd wedi defnyddio’r arian i agor swyddfa newydd yn Llandudno, gan wedyn saethu’r ffilm Six Minutes to Midnight, gyda’r Fonesig Judi Dench ac Eddie Izzard, yn y dref; Red & Black Films, fu’n archwilio gwerth ED ehangach eu ffilm arswyd Don't Knock Twice, gan ddatblygu gêm VR hynod lwyddiannus; a chynhyrchwyr Y Gwyll/Hinterland, Severn Screen, a ehangodd eu staff i weithio ar draws ffilmiau a rhaglenni teledu sy’n cael eu saethu yng Nghymru, gan gynnwys Craith/Hidden, Denmark ac Apostle, Gareth Evans.

Mae Western Edge Pictures (Prevenge), Ie Ie Productions (Queerama), Barefoot Rascals (London Recruits), Dogs of Annŵn (The Lighthouse), Truth Department (The Borneo Case) a Joio (Bang) hefyd wedi elwa o dderbyn arian gan gronfa Cefnogi Cwmni Ffilm Cymru.

Meddai Celyn Jones o Mad As Birds Films: “Bu i arian gan y gronfa hon alluogi Mad As Birds i ddatblygu a chynyddu’r cwmni o fod yn endyd ffilm unigol i fod yn gwmni cynhyrchu llewyrchus. Bu i’r arian ein cynorthwyo i ddatblygu ein cronfa sgiliau yn ogystal â’n cysylltiadau yn America, gan gefnogi’r tîm wrth i ni ddatblygu cynnyrch da ar gyfer y farchnad. ‘Rydym yn rhyddhau tair ffilm nodwedd yn 2019, ac ar hyn o bryd yn dechrau ar ein prosiect nesaf, yn ogystal â chastio a pharatoi ffilm arall ar y cyd â phartner amlwg o America. Byddai hyn wedi bod tu hwnt i’n holl obeithion heb ffydd barhaol a chefnogaeth partneriaid fel Ffilm Cymru.”

Ychwanegodd Kimberley Warner, Pennaeth Creu Busnes Ffilm Cymru: “‘Rwy’n falch iawn o’r gefnogaeth gynhwysfawr ‘rydym wedi ei chynnig i’r sector ffilm yng Nghymru dros y 13 mlynedd diwethaf; o drefnu lleoliadau gwaith i bobl heb rwydweithiau, i’w helpu i ddatblygu a chynhyrchu eu ffilmiau byrion cyntaf a’u syniadau am ffilmiau nodwedd, a chefnogi cwmnïau i dyfu ac i fod yn gynaliadwy. Mae’r cwmnïau ‘rydym eisoes wedi eu cefnogi drwy gynnig arian o’r gronfa Cefnogi Cwmni iddynt yn gwmnïau mentrus, uchelgeisiol a’n cael eu gyrru’n benodol gan dalent. Edrychaf ymlaen i ddarganfod y genhedlaeth nesaf o entrepreneurs creadigol."

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw’r 28ain Chwefror 2019. Gellir gael gafael ar y canllawiau a’r ffurflenni cais fah hyn.