Cartref

Beth am gael eich Troed yn Nrws y diwydiant ffilm

Wrth i gyfarwyddwr The Raid, Gareth Evans, saethu ei ffilm newydd yn ne Cymru, mae cynllun newydd Ffilm Cymru Wales, Foot in the Door, yn cynnig cyfle newydd cyffrous i 10 person roi hwb i’w dyfodol.

 

Mae Ffilm Cymru Wales a’r cwmni ymgynghori ar y diwydiant creadigol, Our Colab, yn gweithio mewn partneriaeth â chwmni cynhyrchu o’r UDA a chwmni gwerthu byd-eang, XYZ Films a chwmni cynhyrchu o Gymru, Severn Screen, i gynnig rhaglen o hyfforddiant a lleoliadau cynhyrchu ar set y ffilm newydd o Gymru, Apostle.

Bydd y ffilm yn cael ei saethu ym mis Ebrill yn ne Cymru, ac mae Foot in the Door yn cynnig cyfle i 10 person dros 18 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant dreulio wythnos yn dysgu hyfforddiant a sgiliau newydd gwerthfawr ac i brofi set ffilm fyw.

Gyda chymorth Cymdeithas Tai Charter, bydd Foot in the Door yn recriwtio pobl awyddus ac uchelgeisiol o gymunedau yn ardaloedd Casnewydd, Caerffili, Torfaen a Sir Fynwy. Bydd y bobl hyn, i ddechrau, yn mynd ar gwrs hyfforddiant ffilmio pum diwrnod am ddim dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, gan eu cyflwyno i’r rolau a’r cyfrifoldebau ar y set. Gydag arweiniad mentoriaid unigol ac arbenigwyr yn y diwydiant, byddant wedyn yn treulio wythnos gyda’r cynhyrchiad. Rydym hefyd yn falch o gyhoeddi, gyda chymorth Cymdeithas Tai Charter a Creative Skillset, y gall ymgeiswyr cymwys llwyddiannus gael cymorth gyda chostau a fyddai fel arall wedi bod yn rhwystr iddynt, gan gynnwys cymorth gyda chostau teithio a gofal plant.

O wisgoedd i adeiladu, a dylunio i weinyddu, mae set ffilm yn cynnig cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy a all lansio gyrfa yn y sectorau creadigol a bod yn berthnasol i yrfaoedd mewn sectorau eraill.

Yn ôl y gwneuthurwr ffilm o Gymru, Gareth Evans, a gafodd ei eni a’i fagu yng Nghwm Cynon cyn cael enwogrwydd rhyngwladol gyda’i ffilm crefftau ymladd trawiadol, The Raid: “Rwy’n hynod o falch o gefnogi’r fenter Foot in the Door, gan helpu pobl o gymunedau ar draws y de i dorri drwyddo i’r diwydiant.”

Mae Prif Weithredwr Ffilm Cymru Wales, Pauline Burt, yn egluro’r rhesymeg dros sefydlu’r rhaglen gan ddweud “roeddem yn awyddus i helpu i adeiladu’r sector, sy’n profi twf real, mewn ffordd sy’n galluogi pobl o unrhyw gefndir i gael eu troed yn llythrennol yn y drws ac i gael eu harwain a’u cefnogi yn y broses honno.

Rydym yn ymrwymedig i wneud y sector ffilmiau yn fwy hygyrch a chynhwysol – ac felly mae angen atebion ymarferol, yn enwedig wrth ddelio â’r heriau y gall newydd-ddyfodiaid eu hwynebu mewn amgylchedd sy’n bennaf yn llawrydd ac sy’n dibynnu ar gysylltiadau ac argaeledd – felly mae gofal plant, trafnidiaeth a rhwydweithio wedi’u cynnwys.”

Ychwanegodd Bronwen Lloyd, Cyfarwyddwr Adfywio Cymunedol yng Nghymdeithas Tai Charter, “Mae hwn yn brosiect arloesol sy’n gyffrous iawn i’n tenantiaid a’r sector ffilmiau. Mae Foot in the Door yn apelio i oedrannau a diddordebau gwahanol, ac yn cyflwyno pobl i sector na fyddai o bosibl o fewn eu cyrraedd fel arall. Rwy’n siŵr y bydd yn cynnig buddion hirdymor i’n tenantiaid a’r sector ffilmiau yma yng Nghymru.”

Gellir cael manylion llawn a ffurflenni cais ar-lein yma.

Mae Ffilm Cymru Wales ac Our Colab hefyd yn cynnal diwrnod gwybodaeth galw heibio yn yr ardal leol, lle gall darpar gyfranogwyr gwrdd â ni i ganfod mwy.

Cefnogir y rhaglen hon gan Gronfa Sgiliau Ffilm Creative Skillset gyda chronfeydd y Loteri Genedlaethol Film Forever BFI.