Cartref

Y sector greadigol yng Nghymru'n elwa o'r dyfarniadau ariannol diweddaraf

Mae Ffilm Cymru Wales wedi buddsoddi mwy na £100,000 yn y rownd ddatblygu ddiweddaraf, gan gefnogi naw prosiect ffilm a thraws-gyfryngol newydd gan dalent o Gymru.


O fyd Shakespeare i’r byd ffugwyddonol, mae’r cynigion arbennig yma’n adlewyrchu lleisiau amrywiol gwneuthurwyr ffilm o Gymru.  Mae traean o’r ffilmiau yn y Gymraeg; mae merched yn arwain ar dwy ran o dair ohonynt; mae tri o’r gwneuthurwyr ffilm sydd wedi erbyn arian yn y rownd hon yn cael cyfle i gynhyrchu eu ffilm nodwedd gyntaf, yn sgil cefnogaeth flaenorol gan Ffilm Cymru Wales.  Mae Ffilm Cymru Wales wedi datblygu rhaglenni arbennig sy’n cefnogi dilyniant ymarferwyr sy’n cychwyn ar yrfa ym myd ffilm, hyd at gwmnïau mwy profiadol, sy’n aeddfedu yn y maes.

Fel rhan o ymdriniaeth gyfundrefnol Ffilm Cymru Wales, mae’r holl wneuthurwyr ffilm yn cael eu hannog i gynyddu gwerth masnachol eu syniadau drwy archwilio eiddo deallusol ychwanegol a strategaethau cynulleidfa, gan anelu at y canlyniadau gorau posib o ran refeniw a chyrhaeddiad y farchnad.

Y naw prosiect sydd wedi derbyn nawdd yw:

Anosmiac
Mae’r nofelydd Fflur Dafydd yn dilyn ei ffilm nodwedd gyntaf,  Y Llyfrgell / The Library Suicides, gyda ffilm arswyd ffugwyddonol Gymraeg, sy’n dilyn menyw’n deffro mewn clinig estron, menyw sydd wedi anghofio popeth.  Mae wedi colli pob synnwyr o flas ac arogl, ac mae’n dechrau olrhain ei hatgofion er mwyn ceisio darganfod yr hyn mae wedi ei golli.

Atomfa
Ffilm ddogfen Gymraeg dywyll-ddoniol am gymuned wledig sy’n ffarwelio â gorsaf niwclear sydd wedi cynnig cyflogaeth, ac wedi cynnal a chadw cymuned Gymraeg fywiog ym mynyddoedd Gogledd Cymru. Caiff Atomfa ei chyfarwyddo gan Joanna Wright o Gymru, gyda pheilot yn cael ei gynhyrchu gan Margaret Matheson (Sleep Furiously).

Candylion
Ffilm antur deuluol wedi ei hanimeiddio, ac sy’n addasiad o sioe gerddorol Gruff Rhys a’r National Theatre Wales. Cynhyrchir y ffilm newydd ddyfeisgar hon gan Catryn Ramasut (Separado!, American Interior) a Jon Rennie (Ethel & Ernest). Mae’n cynnwys caneuon o albwm prif leisydd y Super Furry Animals, albwm sy’n cario’r un enw â’r ffilm.

Donna
Ffilm ddogfen nodwedd gan y cyfarwyddwr Jay Bedwani a’r cynhyrchydd Dewi Gregory (Orion: The Man who would be King).  Mae’n adrodd hanes perfformiwr traws-rywiol sy’n heneiddio, sy’n mynd ar daith drwy California mewn cais munud olaf i ail-gysylltu â’i theulu coll. Cynhyrchwyd ffilm fer flaenorol Bedwani, Pink Suede Shoes, drwy gynllun Beacons BFI NET.WORK Wales.

Echoes
Ym 1906 mae teulu ifanc o Gymru’n mudo i Ganada, a’n cychwyn ar fywyd newydd ochr yn ochr â’r bobl frodorol – bywyd llawn ysbrydoliaeth, trasiedi a gobaith. Ysgrifennir y ddrama dair-ieithog epig ond gartrefol hon gan Phil Rowlands a Jordan Wheeler, a’r cynhyrchwyr yw Gethin Scourfield a Juliette Hagopian.

In Camera
Prosiect traws-blatfform arloesol sy’n cyfuno ffilm a pherfformio byw, ac sy’n seiliedig ar ddrama Jean-Paul Sartre, Huis Clos. Bydd yr elfen ffilm yn cael ei hysgrifennu a’i chyfarwyddo gan Catherine Linstrum o Gymru.  Cafodd ei ffilm fer, Things that Fall from the Sky, gydag Ophelia Lovibond yn serennu, hefyd ei chynhyrchu drwy gynllun Beacons BFI NET.WORK Wales. Mae’r prosiect hwn yn cael ei ddatblygu ar y cyd â’r National Theatre of Wales.

Romeo & Juliet
Gwedd newydd dywyll ar drasiedi eiconig Shakespeare, sy’n dod yn fyw drwy waith Animeiddio Cyfrifiadurol gan gyfarwyddwr Delicatessen, Marc Caro. Addaswyd Romeo & Juliet gan Andrew Offiler a’r awdur-gynhyrchydd o Gymru, Robin Lyons, ac mae’n gyd-gynhyrchiad Ewropeaidd gyda phartneriaid o Ffrainc a’r Eidal.

Sunset Over Chocolate Mountain
Yn seiliedig ar nofel Susan Elderkin, mae’r ffilm yn dilyn pâr ifanc o Iwerddon, sy’n disgwyl babi, ac sy’n cael eu gorfodi i ffoi i gefn gwlad Cymru, ble ânt ynghlwm â llofruddiaeth. Mae’r ffilm arswyd ddramatig hon yn cael ei chynhyrchu gan Ruth Coady ac Alan Maloney (Brooklyn), ac fe’i hysgrifennwyd gan Amber Trentham.  Hon hefyd fydd ffilm nodwedd gyntaf y ffotograffydd a’r gwneuthurwr ffilm o Gymru, Venetia Dearden.

Writ in Water
Mae’r awdur-gyfarwyddwr Liam Gavin, a’r cynhyrchydd David Collins, yn dilyn llwyddiant eu ffilm arswyd ocwlt, A Dark Song, gyda ffilm arswyd arall ble mae grŵp o blant bach sydd wedi boddi, yn dychwelyd i bentref bach yng Ngogledd Cymru i aflonyddu ar y trigolion.

Mae cryfder ymrwymiad Ffilm Cymru Wales i feithrin talent newydd yn cael ei amlygu yn yr Adroddiad Blynyddol, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, ac sy’n adlewyrchu’r gefnogaeth mae’r sefydliad wedi ei roi i’r sector ffilm yng Nghymru.

Meddai Pauline Burt, y Prif Weithredwr; “Mae’n rhoi boddhad mawr i mi ein bod wedi chwarae rhan mewn mwy na 50 o ffilmiau nodwedd, gan ariannu awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr o Gymru.  Ers deng mlynedd bellach, ’rydym wedi ymrwymo i gefnogi talent o Gymru – o ddechrau gyrfaoedd, at ddatblygu a sicrhau busnesau rhyngwladol llwyddiannus.  Golyga hyn i c.£15m gael ei wario’n uniongyrchol yn yr economi yng Nghymru (gwarged o fwy na £8m ar ein buddsoddiad); mae mwy na 840 o swyddi wedi derbyn cefnogaeth; mwy na £20m o arian preifat ac arian masnachol wedi ei godi drwy grofneydd loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, y mae Ffilm Cymru Wales yn eu rheoli. 

Mae gwneuthurwyr ffilm yn mynd â Chymru i’r Byd, gan barhau i adrodd straeon sy’n berthnasol  adref a thramor.  Mae’n werth tynnu sylw at y ffaith fod tua 25% o’r cynyrchiadau wedi bod yn gyd-gynyrchiadau rhyngwladol, ac mae’r ymdriniaeth uchelgeisiol hon, sy’n edrych y tu hwnt i ffiniau Cymru, yn debygol o roi seiliau da i’r sector.”

Mae’r Adroddiad Blynyddol hefyd yn manylu ar sut mae Ffilm Cymru Wales wedi datblygu mynediad at amrediad eang o ffilmiau; wedi cefnogi lleoliadau annibynnol; wedi cyrraedd mwy na 1,250,000 o bobl ledled Cymru; ac wedi galluogi mwy na 30,000 o bobl i gymryd rhan mewn addysg ffilm ac addysg ddigidol mewn ysgolion, colegau, ar-lein, ac mewn cymunedau.

Gellir darllen 10fed Adroddiad Blynyddol Ffilm Cymru Wales ar www.ffilmcymruwales.com