Cartref

Mwy o gyfleoedd i ffilmiau a chynulleidfaoedd o gymru drwy gronfeydd dosbarthu a chydweithio newydd

Lansiodd Ffilm Cymru Wales gronfa ddosbarthu newydd i helpu ffilmiau o Gymru gyrraedd yn bellach. 


Bydd y gronfa ddosbarthu beilot yn cynnig cymorth i ffilmiau addawol sydd â pherthnasedd penodol i Gymru ac sy’n cynnig gwerth i Gymru, ac yn cynnig mwy o ddewis i gynulleidfaoedd Cymru.

Bydd cyfanswm o £7,500 ar gael eleni i helpu i ddangos ffilmiau o Gymru a chynorthwyo’r doniau i fod yn bresennol mewn sinemâu ledled Cymru, gan gynnwys lleoliadau anhraddodiadol a chymunedau arunig, gwasanaethau cysylltiadau cyhoeddus a marchnata, costau argraffu a sgrinydd, a digwyddiadau sgrinio’r arddangoswyr.

Diben y gronfa yw caniatáu i ffilmiau o Gymru ymestyn yn bellach – y ffilmiau hynny a fyddai efallai, fel arfer, yn methu â chael dosbarthwr theatrau i wneud ymrwymiad, ond sy’n dangos y gwerth a’r perthnasedd posibl i gynulleidfaoedd Cymru.

Mae Ffilm Cymru Wales hefyd wedi lansio Cronfa Cydweithio Addysg newydd, gan wahodd cynigion gan bartneriaethau o ddau neu ragor o sefydliadau addysg ffilm sefydledig a all ddangos arweinyddiaeth yn y sector a’r effaith ar y cymunedau y maent yn gweithio gyda nhw. Bydd y gronfa newydd hon yn annog darparwyr addysg ffilm a’r cyfryngau i gydweithio, gan rannu sgiliau ac adnoddau er mwyn cryfhau cynaliadwyedd y sector.

Mae’r ddwy gronfa newydd hon yn pwysleisio ymrwymiad Ffilm Cymru Wales i Magnifier, sef ei ddull newydd systematig ac arloesol o ystyried potensial llawn ffilmiau o Gymru. Mae Magnifier nid yn unig yn ceisio canfod cymaint â phosibl o werth o’r prosiectau y mae’n eu cynorthwyo, ond y mae hefyd yn hybu gweithlu sy’n fwy cynhwysol, er mwyn cynhyrchu cynnwys sy’n berthnasol ac atyniadol i gynulleidfaoedd newydd ac amrywiol. Bydd y dull newydd cydlynol hwn yn berthnasol i waith Ffilm Cymru Wales ar draws meysydd datblygu ffilm, cynhyrchu, arddangos ac addysg.