Cartref

Dathlu tair blynedd o Ffilm yn Afan gyda Dark Horse

Ar ddydd Mercher 1af o Orffennaf, bydd Ffilm Cymru Wales yn ymuno ag aelodau cymuned Cwm Afan i ddathlu trydedd flwyddyn eu cynllun sinema symudol, Ffilm yn Afan.

Cynhelir y digwyddiad ar gaeau Ysgol Gynradd Pen Afan, fydd yn cynnwys dangosiad mewn marcî o’r ffilm ddogfen Gymreig Dark Horse: The Incredible True Story of Dream Alliance, a enillodd wobr yng ngŵyl ffilm Sundance, ffilmiau gan bobl ifanc y gymuned leol, a cherddoriaeth fyw.  Mae seren Dark Horse, Jan Vokes, hefyd wedi derbyn gwahoddiad i ddod i’r digwyddiad fel gwestai arbennig.


Bydd y noson yn gyfle i ddathlu llwyddiant Ffilm yn Afan, sydd wedi gosod ffilm wrth graidd adfywio cymunedol. Dyfeisiwyd a rheolwyd y prosiect arbennig hwn gan Ffilm Cymru Wales, a’i lansio yn 2012 gan Huw Lewis (y Gweinidog Diwylliant ar y pryd), gan ddefnyddio adnoddau symudol a dysgu digidol i ddod â sinema yn ôl i’r ardal wedi bwlch o 50 mlynedd.  Ers hynny, mae Ffilm yn Afan wedi dangos ffilmiau i’r teulu cyfan bob mis mewn ysgolion a chanolfannau cymunedol, yn ogystal â  chynnal gweithdai addysg a digwyddiadau arbennig. Cynhaliwyd y prosiect yn sgil grant o £250,000 gan Gronfa Loteri Fawr Cymru, a’i darparu ar y cyd â phartneriaethau lleol, partneriaethau yn y diwydiannau creadigol, a busnesau lleol gan gynnwys Ffederasiwn Afan Uchaf, Cymunedau’n Gyntaf, CNPT Arts, Canolfan y Celfyddydau Chapter, Dysgu Am Ffilm, Vattenfall a Gritty Realism.

Mae dros 2,000 o bobl wedi gweld ffilmiau o bob math, o ffilmiau mawr wedi eu hanimeiddio, i ffilmiau annibynnol, i ffilmiau gafodd eu gwneud yn y gymuned, ac mae gweithdai addysg wedi eu cynnig i fwy na 900 o bobl, gan gynnig sgiliau, profiadau a chyfleoedd cyflogaeth newydd.

Meddai Pauline Burt, Prif Weithredwr FfCW,
“Mae Ffilm yn Afan wedi bod yn brosiect arbennig o werthfawr o’r dechrau’n deg, ac yn parhau i fod felly.  ‘Rydym wedi dysgu gan y gymuned a’r rhwydwaith o bartneriaethau ynglŷn â sut orau i ddatblygu’r ddarpariaeth ddigidol, addysgol, diwylliannol a busnes yma, er mwyn ateb anghenion y gymuned leol a’r ardal benodol yma.  Ac mae hwythau, yn eu tro, wedi croesawu’r cynllun.  Gwelwn  fod y trigolion lleol wedi mynd i wylio hyd at 20 ffilm y flwyddyn - ymhell uwchben y cyfartaledd cenedlaethol. Mae’r prosiect hefyd wedi rhoi bywyd newydd i hen adeiladau - o sefydliad y glowyr, i’r cartref henoed lleol, a’r llyfrgell - gan ddefnyddio lleoliadau sy’n bwysig i’r gymuned.


‘Rydym wrthi ‘nawr yn paratoi’r cam nesaf, gyda’r gobaith o ymestyn y prosiect o ran hyd a lleoliadau, er mwyn parhau â gweithgaredd y rhaglen yma, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru”.