Cartref

Cymorth i Gwmniau

Unwaith eto mae Ffilm Cymru, yr asiantaeth ddatblygu ffilm i Gymru, wedi agor eu cronfa Cefnogi Cwmni. Mae’r gronfa’n cynnig cyfle i gwmnïau sydd wedi eu lleoli yng Nghymru, ac sy’n canolbwyntio ar ffilmiau nodwedd, i wneud cais am fenthyciadau o hyd at £75,000 er mwyn diwallu eu hanghenion.

Ac am y tro cyntaf gall cwmnïau sydd heb gynhyrchu ffilm nodwedd neu ddogfen o’r blaen ymgeisio am arian o hyd at £6,000 er mwyn cael cyngor neu fentoriaeth arbenigol i arwain ar eu strategaeth datblygu busnes.

Mae cronfa Cefnogi Cwmni Ffilm Cymru wedi ei sefydlu er mwyn datblygu busnesau creadigol, cynaliadwy yng Nghymru, gan alluogi i’r cwmnïau dyfu, i hyrwyddo eu mentergarwch ac i ehangu eu cynulleidfaoedd. Mae’r benthyciadau, sy’n cael eu cynnig ar delerau ffafriol, wedi eu teilwra i ymateb i anghenion penodol pob cwmni.

Y dyddiad cau ar gyfer ariannu Cymorth Cwmni yw 5:30pm ar 28 Chwefror 2019.