Cartref

Cymorth i Gwmniau

Dyfarniadau newid

Arian i gwmnïau cynhyrchu sy’n canolbwyntio ar y sgrin er budd y gweithlu ehangach


Fel rhan o’n hymdrechion i gynnig cymorth yn ystod Covid-19 mae Ffilm Cymru yn gwahodd ceisiadau ar gyfer cronfa DYFARNIAD NEWID, cynllun benthyca arian am ddim. Gwahoddir cwmnïau cynhyrchu sydd wedi eu lleoli yng Nghymru, ac sydd â phrofiad amlwg ym maes cynhyrchu ffilmiau nodwedd, ac sydd ag o leiaf un prosiect sy’n debygol o ddechrau cael ei gynhyrchu o fewn y 6 mis nesaf i ymgeisio.  Gall y cynhyrchiad hwnnw fod ar unrhyw ffurf ar gyfer sgrin gan gynnwys ffilm, teledu, animeiddio, rhyngweithiol neu gêm.

Gall cwmnïau wneud cais am hyd at £40,000, yn ddi-log, gyda gwyliau o 12 mis ar gyfer ei ad-dalu o ddyddiad derbyn yr holl nawdd.

Cynigir yr arian hwn ar lefel cwmni yn hytrach na fel buddsoddiad mewn cynyrchiadau unigol. Bwriad y gronfa yw cynnig cefnogaeth i’r cwmnïau llwyddiannus yn ystod y cyfnod heriol hwn, ac i gefnogi newid.  

Mae’r newid hwnnw’n canolbwyntio ar:

  1. Gynnig cefnogaeth gynhwysol i’r gweithlu ehangach, er mwyn bod o fudd i unigolion llawrydd, i unig fasnachwyr neu i gwmnïau sy’n benthyg personél, ac i sicrhau fod cyfleoedd yn parhau i bobl dan hyfforddiant. Adlewyrchir hyn ym meini prawf ac amodau’r dyfarniadau hyn; ac
  2. I gefnogi cwmnïau gyda’u gwaith cynhyrchu er mwyn sicrhau cyfleoedd ehangach ar gyfer creu swyddi.

Ceisiadau

Dylech e-bostio eich ffurflen gais wedi ei chwblhau i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. erbyn hanner dydd ar ddydd Llun 17eg Awst 2020.

Efallai bydd gofyn i chi fynychu cyfweliad ar-lein.

Anelwn at rannu ein penderfyniadau erbyn ganol Medi 2020.