Cartref

BFI NET WORK

Rhaglen ddatblygu talent newydd yw BFI NET.WORK ar gyfer awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd.

Mae’r BFI wedi ymrwymo i ddarganfod a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o dalent yn y byd gwneud ffilmiau ym Mhrydain, gan lansio’r rhaglen arbennig hon, Talent NET.WORK, yn 2013 yng Ngŵyl Brief Encounters. Bydd y Talent NET.WORK yn cael ei chyflwyno gan y partneriaid cenedlaethol, Ffilm Cymru Wales, Lloegr Creadigol, Yr Alban Creadigol a Sgrin Gogledd Iwerddon, yn ogystal â Film London. Bydd swyddogion NET.WORK ledled y DU yn cyd-weithio ac yn cadw mewn cysylltiad agos â’u cyd-weithwyr yn y BFI.

 

Ar gyfer talent a aned a/neu sy’n byw yng Nghymru, bydd Ffilm Cymru Wales yn cynnig cyfleoedd fel:

  • Labordai arbenigol a dosbarthiadau meistr
  • Meddygfeydd a sesiynau paratoadol ar gyfer y farchnad
  • Cynlluniau ffilmiau byrion a phartneriaethau sector
  • Gwell rhwydweithiau talent & chefnogaeth gan gyfoedion
  • Mentora penodol ac arian datblygu ar gyfer talent a phrosiectau
  • Arddangos talent, darllen sgriptiau a rhwydweithio

Er mwyn cael y newyddon diweddaraf, hoffwch BFI NET.WORK Wales ar Facebook a dilynwch ar Twitter.

 

CYFLWYNO’R BANNAU

Mae rownd newydd o gynllun ffilmiau byr Beacons bellach ar agor i geisiadau. Mae RHWYDWAITH BFI a Ffilm Cymru Wales yn falch iawn i gael croesawu BBC Cymru i fod yn bartner ar y rhaglen. Bydd eu cefnogaeth yn caniatáu i hyd yn oed yn rhagor o awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr addawol o Gymru ddatblygu lleisiau praff ac unigryw, archwilio ffurfiau amrywiol o adroddi stori yn sinematig a sefydlu gyrfaoedd disglair fel gwneuthurwyr ffilm.

Eleni, caiff rhwng chwech a deg o ffilmiau byr eu cyllido, a bydd y dyfarniadau’n amrywio rhwng £5,000 a £15,000. Gall ffilmiau fod hyd at 15 munud o hyd, ac wedi’u creu mewn unrhyw genre neu dechneg, gan gynnwys animeiddio, dogfen, rhith-wirionedd a 360°. Gallant fod yn Gymraeg, Saesneg neu gymysgedd o ieithydd gan adlewyrchu treftadaeth gyfoethog ac amrywiaeth ddiwylliannol Cymru.

Mae manylion llawn ar gymhwysedd a’r broses ymgeisio i’w gweld yng nghanllawiau Beacons a gallwch lawrlwytho ffurflenni cais fan hyn.

Canllawiau Bannau.


Adnabod a gweithio ochr yn ochr â gwneuthurwyr ffilm arbennig o Gymru – Awduron, Cyfarwyddwyr, Cynhyrchwyr – cynnig cefnogaeth wrth iddynt feithrin eu prosiectau ffilm nodwedd a/neu ddatblygiad eu gyrfa broffesiynol. Bydd y Gronfa Gorwelion yn cynnig cefnogaeth fydd wedi’i theilwra’n arbennig i thua 20-25 o unigolion a phrosiectau ffilm nodwedd hyd at £6,000 y dyfarniad.