Cartref

Hatch

Datblygu ffilmiau i deuluoedd, a chefnogi diwydiant ffilmiau sy’n ddeniadol a hygyrch i bawb.

Bydd rhaglen ‘Hatch’ Ffilm Cymru yn datblygu hyd at bedair ffilm deuluol ffilmio-byw yn seiliedig ar eiddo deallusol presennol ac yn cefnogi dealltwriaeth gwneuthurwyr ffilm a lleoliadau o sut i ddarparu ar gyfer y gynulleidfa honno. Bydd digwyddiadau hyfforddiant wedi’u targedu a gweithgareddau sy’n dod â phlant i mewn i’r broses ddatblygu yn rhoi cyfle unigryw i wneuthurwyr ffilm gael adborth gan eu cynulleidfa darged ac elwa o gyngor arbenigwyr yn y maes.

Mae Hatch yn ymateb i’r prinder cymharol sydd o ffilmiau teuluol ffilmio-byw annibynnol sydd yn y farchnad ar hyn o bryd, sy’n cyfateb i ddiffyg storïau ffilm sy’n ddiwylliannol a chymdeithasol amrywiol i deuluoedd a phlant eu mwynhau. Partneriaeth ar y cyd â Chicken House Books yw Hatch, a chaiff ei sbarduno gan ethos Magnifier – rhoi cynulleidfaoedd yn gyntaf a manteisio’n llawn ar eich eiddo deallusol mewn amgylchedd cydweithredol ac entrepreneuraidd o arbrofi a rhannu’r hyn a ddysgir.

Gall unigolion sydd â diddordeb i fynegi eu barn ar y ddarpariaeth bresennol o ffilmiau i gynulleidfaoedd teuluol gymryd rhan yn arolwg Ffilm Cymru fan hyn.

Dylai ymarferwyr addysg ffilm ac arddangoswyr ffilm yng Nghymru sydd â diddordeb i wybod sut gallant ymwneud â rhaglen Hatch anfon e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. .

Dylai awduron neu dimau awdur/cynhyrchydd sy’n dymuno cymryd rhan yn y rhaglen gofrestru i ddod i’n digwyddiad lansio ar 29ain Mai fan hyn, a dylent ymgeisio am gyllid datblygu Hatch drwy ddefnyddio’r ffurflenni isod.

Diben cyllid datblygu ‘Hatch’ Ffilm Cymru yw cefnogi ffilmiau teuluol ffilmio-byw sy’n seiliedig ar eiddo deallusol presennol (llyfr, ap neu ddrama lwyfan, er enghraifft).

I wneud cais am gyllid datblygu ar gyfer unrhyw genre arall o brosiect, cymrwch olwg ar ganllawiau ein Cyllid Datblygu safonol fan hyn. Fel gyda’n holl gyllid datblygu, caiff blaenoriaeth ei rhoi i brosiectau sy’n cynnwys awdur, cyfarwyddwr neu gynhyrchydd sydd wedi’u geni neu sy’n seiliedig yng Nghymru. Rhoddir ystyriaeth hefyd i brosiectau sydd â gwerth diwylliannol Cymreig neu brosiectau sy’n golygu gwariant sylweddol yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau cyllid datblygu Hatch yw 3 Medi am 17:30.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen Canllawiau Datblygu Hatch yn llawn cyn llenwi’r ffurflen gais. Wedi ichi lenwi’r ffurflen gais, anfonwch hi mewn e-bost yn uniongyrchol i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. .