Cartref

Cronfa Arddangoswyr Ffilmiau

Mae’r alwad agored hon yn gwahodd sinemâu annibynnol, gwyliau ffilm, sinemâu untro a sinemâu cymunedol yng Nghymru i wneud cais am gyllid o’r Gronfa Arddangoswyr Ffilmiau.

Mae Ffilm Cymru wedi cefnogi arddangos ffilmiau yng Nghymru ers 2006. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r gefnogaeth hon wedi bod ar ffurf y gronfa Mynediad i Gynulleidfaoedd sy’n rhoi arian blynyddol i bortffolio gwych o arddangoswyr ffilmiau, a’r rheini’n gweithio i gynnal a chynyddu eu cynulleidfaoedd drwy arloesi, drwy hyrwyddo cynhwysiant a thrwy ddilyn arferion cynaliadwy.

Wrth ymateb i bandemig byd-eang COVID-19, mae Ffilm Cymru wedi ailstrwythuro’r gronfa hon er mwyn cefnogi anghenion cyfredol arddangoswyr ffilm yn y ffordd orau, a hynny yn ystod y cyfnod hwn ei hun ac yng ngweddill y flwyddyn wrth inni ddechrau gweld cynulleidfaoedd yn dychwelyd at y sgrin fawr.


Ceisiadau

Yn 2020-21, bydd Ffilm Cymru yn gwahodd ceisiadau ar dri achlysur yn ystod y flwyddyn. Dyma’r dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau:

10 Gorffennaf 2020 (5pm)
11 Medi 2020 (5pm)
13 Tachwedd 2020 (5pm)

Rhaid i bob ymgeisydd gysylltu â thîm Ffilm Cymru i gydlynu cyfarfod neu alwad ffôn i ‘Fynegi Diddordeb’. Cyfle yw’r sgwrs hon i edrych ar eich prosiect yn y camau cynnar a dechrau meddwl am sut y gall eich nodau a’ch amcanion gyd-fynd ag egwyddorion sylfaenol y Gronfa Arddangoswyr Ffilmiau. Gellir Mynegi Diddordeb unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn.

Unwaith y byddwch wedi cael y sgwrs hon, bydd modd ichi gyflwyno cais.

Mae’r alwad ar agor i geisiadau sy’n gofyn am hyd at £20,000 (hyd at 75% o gyfanswm y costau) i gefnogi gweithgarwch a fydd i’w gyflawni yn ystod y flwyddyn ariannol, gan ddod i ben ar neu cyn 31 Mawrth 2021.

Arian y loteri yw’r cyllid sy’n cael ei gynnig, a hwnnw wedi’i roi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac mae Cyngor Celfyddydau Cymru a’r BFI yn cefnogi Ffilm Cymru i reoli’r gronfa hon.

Manylion Cysylltu

Nicola Munday
Rheolwr Cynulleidfa ac Addysg
Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

Natasha Wilson
Cydlynydd Cynulleidfa ac Addysg
Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

 

Attachments:
Download this file (Film Exhibitor Fund Guidelines 2020 CY.pdf)Canllawiau Cronfa Arddangoswyr Ffilmiau[ ]3795 kB