Cartref

MindSet

Rhaglen hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl i’r diwydiant sgrin yn benodol

Datblygu sgiliau cynhyrchwyr a rheolwyr y diwydiant gan roi iddynt yr offer i adeiladu gweithle sy’n fwy cynhwysol.

Mae MindSet yn brosiect wedi’i ariannu gan ScreenSkills sy’n cael ei ddarparu gan Ffilm Cymru Wales
mewn cyswllt â RHWYDWAITH BFI Cymru a Chriw BAFTA y DU

CHWARAE RHAN

Archebwch eich lle ar raglen hyfforddiant DPP sy’n unigryw i’r diwydiant ac sy’n cynnig cyfleoedd arbennig i ehangu ymwybyddiaeth ynglŷn ag iechyd meddwl yn y gweithle: Rhoi i Gynhyrchwyr a Phenaethiaid Adran yn y diwydiant sgrin y sgiliau sydd eu hangen i ddylunio a meithrin amgylchedd cynhyrchu sy’n fwy cynhwysol.

BETH GEWCH CHI

Datblygu sgiliau a strategaethau ar gyfer yr arferion gorau ym maes iechyd meddwl yn y diwydiannau sgrin:

  • Gwell hyder wrth drafod ffactorau’n ymwneud ag iechyd meddwl (wedi’u cyflwyno â’r sgiliau iaith effeithiol i wneud hynny)
  • Mwy o ymwybyddiaeth o ganllawiau ac arferion gorau ym maes iechyd meddwl a lles yn y gweithle
  • Gwell dealltwriaeth o reoli risg (nodi/gweithredu)
  • Creu a chynnal amgylchedd gwaith yn y diwydiant hwn yn benodol sy’n fwy cynhwysol
  • Datblygu sgiliau newydd ym maes rheoli pobl
  • Manteision platfform rhwng cymheiriaid; cyfleoedd mentora, perthnasoedd newydd yn y sector, rhannu sgiliau a gwybodaeth, chwarae rhan ym mentrau gwaddol y rhaglen
  • Mynediad at 3 diwrnod o ddigwyddiadau yn Tramshed Tech a bydd lluniaeth yn cael ei darparu.

 

SUT I WNEUD CAIS

Anfonwch CV a datganiad 200 gair (mwyafswm) yn esbonio pan hoffech chi gymryd rhan yn y rhaglen hyfforddiant hon a sut byddai’n fuddiol i’ch ymarfer proffesiynol. Rhowch MindSet yn nheitl yr e-bost a’i anfon i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

Helpwch ni i sicrhau bod y cymorth a gynigiwn yn adlewyrchu’r gymdeithas yn ei ffurf ehangaf drwy gwblhau Ffurflen Monitro Amrywiaeth. Fe wnawn ni anfon ffurflen ar-lein i chi ar ôl i ni dderbyn eich cais.

Rhaglen Hyfforddiant Craidd: Dydd Mawrth 14 a dydd Mercher 15 Ionawr 2020

Cost: £60 i Weithwyr Llawrydd / £120 i Gyflogeion Contract
Lleoliad: Tramshed Tech, Stryd Pendyris, Caerdydd, CF11 6BH
Mynediad: Os oes angen y wybodaeth hon arnoch mewn fformat arall, cysylltwch â ni i drafod ymhellach. Mae bwrsariaeth a chronfa cymorth caledi ar gael i sicrhau bod ymgeiswyr y cwrs yn cynrychioli’r amrywiaeth ehangaf o ddemograffeg.  


AMLINELLIAD O’R RHAGLEN


Dydd Mawrth 14 Ionawr | Diwrnod 1: Mind Caerdydd

Sefydliad hyfforddiant blaenllaw ac elusen iechyd meddwl sy’n darparu gwasanaethau o ansawdd i bobl sy’n profi trallod meddyliol – yn rhoi’r offer ichi fedru arwain ar ymwybyddiaeth iechyd meddwl yn y gweithle.
www.cardiffmind.org

Dydd Mercher 15 Ionawr | Diwrnod 2: Film in Mind

(Rebecca Day – cynhyrchydd ffilm a seicotherapydd) sy’n cynnal diwrnod o hyfforddiant unigryw i ddatblygu eich gwybodaeth am faterion iechyd meddwl sy’n benodol i’r sector. Bydd Rebecca hefyd yn darparu sesiwn ymgynghori/mentora unigol i bob cyfranogwr, i’w gynnal yn 2020 fel sesiwn bersonol ar ôl y rhaglen hyfforddiant.
www.filminmind.co.uk