Cartref

Cronfa Addysg

Rydym yn cefnogi prosiectau sy'n ysbrydoli dysgu trwy ffilm.

Mae cyllid addysg yn annog pobl o bob oed i ddarganfod cyfleoedd a sgiliau newydd. Rydym yn ymgysylltu â phobl ifanc, oedolion, grwpiau, unigolion 

sydd ag anghenion addysgol arbennig ac ardaloedd yr ystyrir eu bod mewn tlodi diwylliannol.

Am fwy o wybodaeth, darllenwch ein canllawiau ariannu addysg diwygiedig a ffurflenni cais isod.

 

Dyddiadau Cau:
  • Dydd Gwener y 31ain o Fai 2019 - 5pm
  • Dydd Gwener y 25ain o Hydref 2019 – 5pm
  
NEWYDD YN 2017/2018

Bydd cyflwyno ceisiadau e-bost canolog i fynd i'r afael â a mwyach i Aelodau unigolo'r tîm, gweler canllawiau am fwy o fanylion.

Bydd ofyn i bob cais sy’n cael ei gyflwyno, cwblhau ffurflen cyfle cyfartal ar-lein, gweler y canllawiau isod am fwy o wybodaeth. 

Attachments:
Download this file (Canllawiau Addysg 2019.pdf)Canllawiau Addysg 2018-20[ ]893 kB
Download this file (Ffilm Education Project Funding 2019 -  Application Form CYM.doc)Ffurflen Gais Addysg 2019[ ]152 kB