Cartref

Sign in for resources cy

Cronfa Addysg

Rydym yn cefnogi prosiectau sy'n ysbrydoli dysgu drwy ffilm.

 Mae ein cyllid ar gyfer prosiectau addysg yn annog pobl o bob oed i ddarganfod sgiliau a chyfleoedd newydd. Rydym yn ymgysylltu â phobl ifanc, oedolion, grwpiau, unigolion ag Anghenion Addysg Arbennig ac ardaloedd sy'n cael eu hystyried i fod yn ddiwylliannol dlawd.

Am fwy o wybodaeth, darllenwch ein Ffurflen Ariannu Addysg a Ffurflen Gais newydd isod.

 

Dyddiad cau ar gyfer Arian Prosiect:

  •  14eg o Gorffennaf 2017, 5y.h. (Rownd 1)
  • 17eg o Tachwedd 2017, 5y.h. (Rownd 2)

 

Dyddiad cau ar gyfer Arian Cydweithio Addysgol:

Rydym yn derbyn ffurflenni cais ar unrhyw adeg heb unrhyw derfyn amser penodol.  Cysylltwch â’r tîm Addysg cyn cyflwyno eich cais os gwelwch yn dda.

 

NEWYDD YN 2017/2018

Dylai unrhyw ffurflen gais cael ei anfon i gyfeiriad e-bost canolog ac nid at aelodau unigol o’r tîm, gweler y canllawiau am fwy o fanylion.

Bydd pob ffurflen cais yn gorffen gyda holiadur cyfle cyfartal, gweler y canllawiau am fwy o wybodaeth.