Cartref

Staff

Pauline Burt

Prif Weithredwr

Ymunodd Pauline ag Asiantaeth Ffilm Cymru fel Prif Weithredwr, newydd iddo gael ei sefydlu ym Mai 2006. Treuliodd y pedair blynedd flaenorol yn gweithio i Mansfield Associates, Llundain yn y byd ariannu masnachol, i Fanc Brenhinol yr Alban a Banc Masnachol Rand, ynghyd ag eraill, fel Rheolwr Risg. Cyn hynny hi oedd pennaeth cynhyrchu Sgrin, yr Asiantaeth Gyfryngol Gymreig flaenorol.

Mae ganddi brofiad helaeth, ac wedi bod ynghlwm ag ariannu dros ddeugain o ffilmiau ledled y byd, gan gynnwys A Good Woman gan Mike Barker gyda Scarlett Johansson a Helen Hunt; Tulse Luper Suitcases gan Peter Greenaway; On A Clear Day gan Gaby Dellal – ffilm agoriadol Sundance; Creep gan y cynhyrchydd ifanc Chris Smith; Opal Dream gan Peter Cattaneo; Head in the Clouds gan John Duigan gyda Charlize Theron a Penelope Cruz; a Flick gan David Howard.

Dilynodd Pauline gwrs Astudiaethau Ffilm a'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Stirling, cyn treulio blwyddyn ym Mhrifysgol enwog California Los Angeles ar Raglen Cynhyrchwyr. Yn ystod ei chyfnod yno, gweithiodd i August Entertainment, asiantaeth gwerthu ryngwladol, ac i gwmni Alan Ladd Jnr, The Ladd Company, a fu'n gyfrifol am Braveheart.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

Angharad Williams

Cynorthwy-ydd Gweithredol & Cynhyrchydd Digwyddiadau

Daw Angharad at yr Asiantaeth Ffilm o'r Cyngor Prydeinig ble fu'n gweithio fel swyddog cefnogi'r iaith Gymraeg a'r wefan. Cyn hynny treuliodd bum mlynedd yn S4C yn gweithio i'r Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac i Awdurdod S4C.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

Ben Hooper

Swyddog Gweithredol Cyfathrebu

Wrth astudio ym Mhrifysgol Caerdydd 'roedd Ben yn is-olygydd ar Junxion17, cylchgrawn am gelfyddyd a cherddoriaeth sydd â'i ganolfan yng Nghaerfaddon. Wedi graddio bu iddo barhau i ysgrifennu i'r Big Issue Cymru wrth weithio fel Cynhyrchydd Cynorthwyol i'r Wales Theatre Company. Ymunodd ag Asiantaeth Ffilm Cymru ym mis Ionawr 2010, gan ddarparu cefnogaeth ym mhob agwedd o waith swyddfa a gweithio i'r Rheolwr Marchnata.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

Hannah Thomas

Pennaeth Datblygu Sector Creadigol

Hannah Thomas is Head of Creative Sector Development at Ffilm Cymru Wales, where she heads up the talent and development team.

Before joining Ffilm Cymru Wales she worked for the drama department at the BBC where she had more than ten years experience in development and production. She produced PyC for BBC Wales which was the first ever Welsh language multi-platform drama and she Produced Becoming Human, the multi-platform extension of Being Human for Touchpaper amongst numerous other projects. Hannah is studying for an MA in Film and Television Production and is specialising in cross platform/cross media storytelling.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

Adam Partridge

Rheolwr Cynhyrchu a Phrosiectau Arbenig

Yn y gorffennol bu Adam yn gweithio i Breakthru Films ar y prosiect ffilm Sh ac ar Peter and the Wolf , ffilm wedi'i hanimeddio. Mae hefyd wedi cyd-lynu prosiect drama dwy flynedd o hyd, ar gyfer ScriptNet, gyda gwneuthurwyr ffilm newydd yn Sierra Leone, ac mae wedi gweithio fel rheolwr cynyrchiadau ac fel cynhyrchydd ffilmiau byrion.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

Tracy Spottiswoode

Rheolwr Rhwydwaith Talent

Ymunodd Tracy â'r Asiantaeth Ffilm yn 2010 yn dilyn gyrfa lwyddiannus fel sgriptiwr, cyfarwyddwr ac animeiddiwr. Comisiynwyd sgript ffilm ganddi - a ddewiswyd ar gyfer Labordy Ysgrifennu Moonstone - gan BBC Films, ac enwebwyd ei ffilm fer 'live action' am wobr BAFTA Cymru. Mae Tracy yn aelod o Urdd Ysgrifenwyr Prydain Fawr, pwyllgor Cymru ac mae wedi ymrwymo i gefnogi awduron. Mae'n gweithio i'r Pennaeth Cynhyrchu gan reoli llechen o dros 60 o brosiectau mewn datblygiad, gan feithrin ac adnabod talent yn y byd ffilm yng Nghymru yn y ddwy iaith.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

Kimberley Warner

Swyddog Gweithredol Datblygu

Beginning her career as a script consultant for producer Alex Ross, Kimberley is the former Head of Acquisitions and Development for two distributors: Journeyman Pictures and Mercury Media. Working with filmmakers of the calibre of Ken Loach, Kim Longinotto, James Moll and Pratibha Parmar, Kimberley also established Mercury's digital distribution arm and has a solid understanding of the changing international market for film.

Working to the Head of Creative Sector Development, Kimberley oversees the development activities for Ffilm Cymru Wales and is passionate about finding new voices in both the Welsh and English languages.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

 

Nicola Munday

Education, Exhibition and Regeneration Coordinator

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

Gavin Johnson

Film Regeneration Development Manager

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

 

Gail Reed

Swyddog Cyllid

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.