Cartref

Staff

Pauline Burt

Prif Weithredwr

Mae Pauline wedi bod yn Brif Weithredwr i Ffilm Cymru Wales ers y cychwyn un. Mae’r sefydliad yn datblygu sector a diwylliant ffilm cynaliadwy sy’n berthnasol i bawb ledled Cymru. Mae’n buddsoddi mewn talentau o Gymru, eu prosiectau a’u cwmnïau; yn cefnogi sgiliau ac agweddau sy’n sicrhau sector mwy cynhwysfawr, addasol a chynhyrchiol; yn rhannu dysg i sicrhau fod cynnydd yn digwydd mor gyflym â phosib.

Yn flaenorol bu Pauline yn gweithio fel rheolwr risg yn Mansfield Associates, Llundain, gan asesu a rheoli risg i arianwyr ffilm a theledu masnachol fel Banc Cenedlaethol yr Alban, Banc Masnachol Rand a’r Royal Sun Alliance. Cyn hynny bu’n arwain ar y gwaith cynhyrchu i Sgrin, Asiantaeth Gyfryngau Cymru gynt, ac fel Dadansoddwr Sgript a Chyllid i Scottish Screen.

Mae ei llwyddiannau diweddar yn y byd ffilmiau nodwedd yn cynnwys I Am Not a Witch, ffilm nodwedd gyntaf y cyfarwyddwr Rungano Nyoni - ffilm sydd wedi ei chyflwyno i’r Oscars eleni; Ray & Liz, Richard Billingham (ffotograffydd sydd wedi ei enwebu ar gyfer Gwobr Turner) ac a ddewiswyd ar gyfer Gwyliau Ffilm Locarno, Toronto a Llundain; addasiad Euros Lyn o nofel Fflur Dafydd, Y Llyfrgell/The Library Suicides; y ffilm ffug-wyddonol lwyddiannus, The Machine; Submarine, y ffilm gyntaf i Craig Roberts ei chyfarwyddo yn ogystal â’i ail ffilm, Eternal Beauty, gyda Sally Hawkins, sydd wedi ei henwebu am wobr Oscar; a Dark Horse, y ffilm ddogfen a enillodd wobr yng ngŵyl Sundance.

Mae Pauline yn alumni o Raglen Cynhyrchwyr UCLA a’n Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau/ the Royal Society of Arts.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

Kimberley Warner

Pennaeth Cynhyrchu

Dechreuodd Kimberley weithio yn y diwydiant ym maes gwerthu a dosbarthu, pan oedd y broses o ryddhau cynnyrch yn ddigidol yn weddol newydd. Cofleidiodd y cyfryngau newydd yn frwdfrydig, gan herio’r modd ‘roedd y diwydiant yn gweithredu ar y pryd. Fel Pennaeth Caffael Journeyman Pictures, bu iddi gynorthwyo i ddatblygu eu sianel YouTube i lefel uchel iawn, a bu’n gyfrifol am ddod â gwaith Ken Loach ar-lein am y tro cyntaf. Fel Pennaeth Caffael a Datblygu Mercury Media, dosbarthwr ffilmiau dogfen nodwedd, bu iddi sicrhau arian Ewrop er mwyn adeiladu Joining The Docs - y llwyfan SVOD cyntaf erioed i ffilmiau dogfen - gan argyhoeddi The Independent i fwndelu tanysgrifiad gyda’u model tanysgrifio newydd nhw, ac annog gwneuthurwyr ffilm i ddechrau adeiladu eu cynulleidfaoedd ar-lein. Wedi gweithio gyda gwneuthurwyr ffilm amlwg fel Kim Longinotto, Franny Armstrong a James Moll, dechreuodd Kimberley weithio fel cynhyrchydd creadigol. Cafodd ei phrosiect diweddaraf, Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah ei enwebu ar gyfer gwobrau Grierson, Cinema Eye Honors, IDA ac am Oscar yn 2016.

Fel Pennaeth Busnes Creadigol Ffilm Cymru Wales, mae Kimberley yn arwain ar strategaeth ar gyfer yr adran dalent, sy’n gweithio yn unol ag athroniaeth Magnifier sy’n canolbwyntio ar wneud y gorau o bob Eiddo Deallusol posib yn y broses o wneud ffilm. Gan hynny mae’n goruchwylio digwyddiadau talent a dyfarniadau arianol, ac yn bwriadu datblygu brand Ffilm Cymru Wales yn amlycach fyth yn y dyfodol.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

Nicola Munday

Rheolwr Cynulleidfa ac Addysg

Enillodd Nicola radd BA Anrhydedd mewn Newyddiaduraeth Darlledu (gan ganolbwyntio’n bennaf ar wneud ffilm) o Brifysgol Morgannwg yn 2011. Yn syth wedi graddio, dechreuodd ennyn profiad fel Swyddog Cyllid gydag asiantaeth farchnata, gan reoli digwyddiadau ledled y wlad yn ogystal ag ymgyrchoedd penodol ar y cyfryngau cymdeithasol i gleientiaid amlwg fel Nwy Prydain, Gu Puds, Heineken, TKMaxx a mwy. Cyn cychwyn fel Cydlynydd Arddangos, Addysg ac Adfywio yma yn Ffilm Cymru Wales bu’n gweithio fel Rheolwr Prosiect i’r sefydliad dawns rhyngwladol, UDO, gan arwain ar ddigwyddiad blynyddol newydd y cwmni Dance Show LIVE, a’r rhaglen genedlaethol i ysgolion, sef cystadleuaeth ddawns stryd fwyaf y DU i ysgolion.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

 

 

 

Natasha Wilson

Cydlynydd Cynulleidfa ac Addysg

Ymunodd Natasha â Ffilm Cymru Wales yn Ionawr 2018 wedi gweithio mewn lleoliadau sinema am nifer o flynyddoedd. Bu’n gweithio yng Nghanolfan y Celfyddydau Chapter, fel Swyddog Datblygu Cynulleidfa ym Mhafiliwn Pier Penarth, a hefyd fel cydlynydd prosiect yn Film Hub Wales ar gyfer Tymhorau FAN Love a Ffug-Wyddonol y BFI. Taniwyd ei diddordeb mewn datblygu cynulleidfa a sinemâu annibynnol wrth iddo astudio ar gyfer Gradd Meistr mewn Rheoli’r Celfyddydau yn y Coleg Cerdd a Drama. Mae ganddi radd hefyd mewn Newyddiaduraeth, Ffilm ac Astudiaethau Diwylliannol o Brifysgol Caerdydd.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

 

 

 

 

Bizzy Day

Swyddog Cynhyrchu

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celi Fowler

Swyddog Datblygu

Mae Celi wedi treulio dros un mlynedd ar bymtheg yn gweithio yn y diwydiant ffilm a theledu fel cynhyrchydd yn y maes datblygu a chynhyrchu. Cyn symud i fyd ffilmiau nodwedd, cychwynnodd ei gyrfa ym myd teledu ffeithiol gan weithio ar amrywiaeth eang o gynyrchiadau poblogaidd i’r BBC a’r sector annibynnol gan gynnwys: Coast; History Cold Case; Secret Britain a The Summer Exhibition. Cyn ymuno â Ffilm Cymru Wales gweithiodd i nifer o gwmnïau gan gynnwys Wildgaze Films ac yn fwy diweddar, i Number 9 Films ar Their Finest gan Lone Scherfig, a The Limehouse Golem gan Juan Carlos Medina. Mae Celi hefyd yn aelod o bwyllgor RTS Wales.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

 

 

 

 

Gwenfair Hawkins

Swyddog Datblygu

Aeth Gwenfair o Gaerdydd i astudio Saesneg a Chymraeg Canoloesol ym Mhrifysgol Caergrawnt, ac wedyn treuliodd ddwy flynedd yn gweithio ym maes addysg a’r theatr yn Llundain. Mae wedi dychwelyd i Gymru yn ddiweddar wedi cyfnod o ddwy flynedd yn swyddfa’r cyfarwyddwr yn y Bristol Old Vic. Mae Gwenfair hefyd yn gweithio gyda National Theatre Wales fel Cynorthwy-ydd Datblygu Creadigol.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.


 

 

 

 

 

 

Alice Whittemore

Cydlynydd Rhwydwaith Talent Cymru’r BFI

Ymunodd Alice â Ffilm Cymru Wales wedi treulio chwe blynedd yn gweithio ar draws y sector ffilm yn Llundain, gan gynnwys yn y Barbican a’r corff sy’n datblygu’r sector, Film London. Tra yno ‘roedd yn aelod o’r tîm Datblygu Talent a Chynhyrchu, gan gyfrannu at eu prif gynlluniau hyfforddi a chynhyrchu gan gynnwys Microwave a London Calling. Mae gan Alice radd MA mewn Ffilm a Llenyddiaeth o Brifysgol Efrog, ac yn frwd dros gefnogi gwneuthurwyr ffilm newydd sy’n ymddangos, yn ogystal â gwella cynhwysedd yn y sector ffilm.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

Siôn Eirug

Cynorthwyydd Gweithredol

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayley Lau

Cynorthwyydd Gweinyddol

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben Hooper

Rheolwr Cyfathrebu & Digwyddiadau

Tra’n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd ‘roedd Ben yn olygydd cynorthwyol ar y cylchgrawn cerddorol/celfyddydol sydd wedi ei leoli yng Nghaerfaddon, Junxion17. Wedi graddio bu iddo barhau i ysgrifennu ar gyfer Y Big Issue Cymru tra’n gweithio fel Cynorthwy-ydd Cynhyrchu yn y Wales Theatre Company. Ymunodd â Ffilm Cymru Wales yn Ionawr 2010.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

Faye Hannah

Rheolwr Prosiect Troed yn y Drws

Mae Faye yn gweithio fel Rheolwr Prosiect ar y rhaglen arloesol Troed yn y Drws/Foot in the Door  i Ffilm Cymru Wales. Mae wedi bod yn gweithio yn y Diwydiannau Creadigol ym Mhrydain ers 15 mlynedd, a hi yw Cyfarwyddwr ‘Our Colab’, Gwasanaeth Ymgynghorol y Diwydiannau Creadigol.

Mae Faye yn frwdfrydig iawn dros ddatblygu sgiliau a thalent yn niwydiannau sgrin y DU, gan weithio  mewn partneriaeth gyda sefydliadau uchel eu parch sy’n cynnig hyfforddiant ac addysg, ac â’r sector gyhoeddus er mwyn datblygu a chefnogi gwell mynediad a mwy o gyfleoedd. Mae’n dylunio ac yn cynnal datrysiadau cymhwyster i gefnogi unrhyw fylchau a phrinder sy’n bodoli yn y diwydiannau creadigol o ran sgiliau ledled y DU, gan gynnwys Prentisiaethau a Chyfleoedd Hyfforddi sydd wedi eu hachredu a heb eu achredu. Mae Faye yn cynnal cyrsiau Academi Ffilm i’r BFI ac yn gweithio’n agos  â sefydliadau AU a AB drwy Brydain ar amrywiaeth o brosiectau digidol a mentrau ariannol. Mae Faye yn ymarferydd PRINCE 2 ac wedi arwain ar brosiectau uchel eu proffil gan gynnwys SPFP2 Llywodraeth Cymru ac ar gynllun Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau i Llywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer Cymru gyfan. ‘Roedd Faye yn aelod balch o fyrddau Gŵyl Ffilm Cymru a’r Byd yn Un, a Gŵyl Ffilm Myfyrwyr Ffresh.

Mae gan Faye radd BA Anrhydedd yn y Cyfryngau Darlledu a Diwylliant Poblogaidd, ac wrthi’n gwneud gwaith ymchwil ar ei PhD ym Mhrifysgol De Cymru, gan ganolbwyntio ar bolisi’r Diwydiannau Creadigol a datblygu talent yn y Diwydiannau Sgrin Prydeinig.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

Gail Reed

Rheolwr Cyllid

Ymunodd Gail â Ffilm Cymru Wales yn Chwefror 2010. Cyn hynny bu’n Gyfrifydd Ariannol i nifer o sefydliadau mawr, fel y Beacon Pipeline, is-gwmni i Dŵr Cymru, Barnardo’s, a’r M & N Plant (fu’n gyfrifol am osod y cebl ffôn ar gyfer NTL, Virgin erbyn hyn). Mae ei phrofiad proffesiynol yn cynnwys gwerthuso a gweithredu systemau newydd er mwyn casglu data ariannol sy’n darparu gwybodaeth sy’n gost-effeithiol, cyllido corfforaethol a chyllidebu cynhyrchu. Enillodd ei chymhwyster proffesiynol MAAT o Brifysgol Casnewydd yn 1995.

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.